Återigen en stökig månad för Brummer & Partners i juni

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Juni blev återigen en volatil månad för Brummer & Partners fonder, där vissa hade det mer stökigt än andra.
Ett resultat strax under nollsträcket drabbade Benros (-0,3%, ack -3,7%), medan Archipel (-1,23%, ack +2,89%), Futuris (-2,82%, ack -3,13%) och Manticore (-2,1%, ack +2,9%) samtliga föll tillbaka ett par procentenheter under månaden. Archipel och Manticore är dock båda kvar på positiva tal för helåret.
Men den riktiga rysaren drabbade denna månad – återigen – den trendföljande fonden Lynx. Efter en enastående upphämtning i maj (+7,84%) föll fonden tillbaka rejält efter en stark inledning av månaden, i spåren av de dramatiska vändningarna på många av de finansiella marknaderna.
Förvaltarna beskriver händelseutvecklingen i månadsbrevet för juni: ”Politiska framsteg i eurozonen bidrog till en vändning av marknadsklimatet i juni, vilket ledde till problem för Lynx trendföljande modeller som fick ge tillbaka stora delar av vinsterna från månaden innan. Förluster uppstod framför allt i räntesektorn där de europeiska och amerikanska obligationsräntorna steg. Valutasektorn bidrog också negativt då euron och den australiensiska dollarn stärktes mot den amerikanska dollarn. Aktiesektorn bidrog positivt till resultatet, främst tack vare stigande marknader i USA. Även råvarusektorn dämpade fondens negativa resultat då ett antal marknader, däribland sojabönor, erbjöd trender för fondens modeller. Som en följd av de relativt kraftiga trendvändningarna i ett antal nyckelmarknader minskades risken i portföljen under månaden.”
Lynx resultat för juni blev -6,05%, vilket gör att årsavkastningen i princip utraderades och uppgår därmed till +0,25% per 120630. Standardavvikelsen är jämförbar med aktiemarknaden och uppgår till 14,7% jämfört med 15,4% för MSCI World NDTR Index.
Tre av Brummer-fonderna lyckades dock leverera positiv avkastning under juni. Kreditfonden Observatory gav 0,5% (ack 6,1%) och Zenit +0,65% (ack +4,92%). Glädjeämnet för månaden är denna gång återigen Nektar som levererade +2,21% under juni. Dock ligger årsavkastningen hittills under det historiska snittet och uppgår till 2,83% per 0630.
Brummer Multi-Strategy – som är Brummer-gruppens fond-i-fond där samtliga singelstrategier ingår – gav negativ avkastning som ett resultat av de svaga månadsresultaten. För juni blev resultatet -1,27%. Den ackumulerade avkastningen för året uppgår därmed till +1,94% (est.).

Bild: (c) shutterstock—Volodymy

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.