Hushållens boprisindikator steg något i juli

STOCKHOLM (Direkt) De svenska hushållen tror på en något starkare utveckling för bostadspriserna i juli jämfört med vad de gjorde föregående månad.

Det visar SEB:s boprisindikator som publicerades på måndagen.

Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till +14 i juli, från +13 föregående månad.

Av de tillfrågade tror 41 procent på stigande priser, jämfört med 38 procent förra månaden, medan 27 procent tror på fallande priser, jämfört med 25 procent föregående månad.

“Hushållen förväntar sig låga och stabila räntor det kommande året. Samtidigt har börsen gått något bättre och dramatiken varit något mindre kring Grekland och eurokrisen den allra senaste tiden. Samtliga dessa faktorer ligger sannolikt bakom hushållelse försiktigt optimistiska syn på bostadsmarknadens utveckling framöver”, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, oförändrat från förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 1,62 procent, jämfört med 1,63 procent föregående månad.
Undersökningen genomfördes under perioden 26 juni till 4 juli.

Bild: (c) shutterstock—-Alex Moe

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.