- Advertisement -
- Advertisement -

Nektar summerar turbulent första halvår 2011

- Advertisement -

Stockholm, (HedgeFonder.nu) – I den nyligen publicerade halvårsrapporten för Brummer-fonden Nektar skriver förvaltarna om inledningen på det år som de senaste två månaderna skakat finansmarknaderna över hela världen. Som framgår av rapporten ökade Nektars fondandelsvärde med 3,01 procent under det första halvåret 2011. Den turbulenta inledningen inbjöd till lågt risktagande, skriver förvaltarna. ”Efter två inledande månader med goda resultat, var de påföljande månadsresultaten låga och förhållandevis stabila i spannet mellan +0,26 och –0,13 procentenheter. Förvaltningen har under perioden skett till ett för Nektar ovanligt lågt risktagande i en omvärld som kännetecknades av stor osäkerhet och betydande riskaversion.”

Nektars resultat skapas genom ett stort antal positioner inom ett flertal olika teman. Historiskt kommer större delen av Nektars resultat från handel på relativa värderingar i räntemarknaden. Men enligt rapporten gav även valutahandeln ett bra resultatbidrag, ”medan aktieindexrelaterade positioner gav ett litet överskott och kreditrelaterade en mycket blygsam förlust.”

Trots den för Nektar något låga avkastningen under första halvåret jämfört med historiken, fanns trots allt några teman som lyfts fram särskilt i rapporten som positiva bidragsgivare till den avkastning som genererats. T.ex. ”relativa värderingar mellan olika statsobligationer och swappar i flera olika länder. Exempel på detta var positioner för brantare avkastningskurvor, högre spreadar mellan instrument med olika kreditkvalitet samt positioner för stigande volatilitet.” Sammantaget gav det ca en procentenhet av första halvårets avkastning om 3,01%.

Något som varit signifikant för detta år hittills är ökad volatilitet och olika volatilitetsstrategier i valutamarknaderna gav ytterligare cirka 0,50%-enheter.

Nektar blev rikligt belönad med olika flera olika utmärkelser under inledningen på året: 2010 års bästa europeiska hedgefond i kategorin ”Fixed Income” på EuroHedge Awards i London; ”Best Non-Directional Hedge Fund” i Europa under de senaste tio åren och ”Best Fixed Income Hedge Fund” för 2010 av Hedge Fund Review; HFM Awards genom priset ”Best Fixed Income Hedge Fund” för 2010.

Fondens genomsnittliga avkastning sedan start uppgår till 12,80 procent per år. Nektars risknivå, mätt som volatilitet, har varit knappt hälften av aktiemarknadens under motsvarande period. Den riskjusterade avkastningen, uttryckt som Sharpe-kvot sedan fondens start uppgår till 1,38 vilket är mycket bra, vilket lyfts fram i rapporten: ”Detta är mycket konkurrenskraftigt mätt över en sådan lång tidsperiod, något som Nektar också premierats för.”

Under augusti månad gav fonden +2,28% och mellan den 1-15 september ytterligare +0,1%, vilket totalt lyfter årsavkastningen för innevarande år till 4,40%.

 

Bild: (C) Fotolia_23732272_Subscription

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -