TRANSAKTIONSSKATT SÄNKER AKTIEHANDELN MED 10-20%

BRYSSEL (Direkt) Den finansiella transaktionsskatten väntas sänka omsättningenför handeln i aktier och obligationer med 10-20 procent.

För derivatkontrakt väntas minskningen bli större.

Det uppgav källor i kommissionen på onsdagen, som utvecklade kommissionenslagförslag från tidigare under dagen.

“För omsättningen av aktier och obligationer, som har mindre elasticitet, trorvi på en nedgång med tio, 15 eller kanske 20 procent. Det beror lite på vilken aktie det handlar om också. För derivat blir det mer”, sade en källan.

Högfrekvenshandeln kommer att få en betydande sänkning av omsättningen eftersom mycket av den inte längre blir meningsfull.

Bild: (C) RTimages—Fotolia.com
“Handlarna får ändra sina program så att en transaktion inte görs vid en cents skillnad utan en cent plus skattesatsen”, sade källan.

Skatten utgår från hemvistprincipen. Skatten gäller finansiella institut och ska betalas om en av parterna har sin hemvist i EU. Skatten ska då betalas av både
köpare och säljare.

Eftersom skatten på 0,1 procent för aktier och obligationer och 0,01 procent för derivatkontrakt är miniminivåer ska EU-länder kunna sätta egna högre skattesatser.

Lägsta skatt på en aktietransaktion blir då 0,2 procent. Även om den ena parten befinner sig utanför EU måste den betala skatten. EU-parten kan komma att hållas
ansvarig för att parten utanför betalar.

En transaktion med ursprung i ett EU-land via en filial i ett icke EU-land är fortfarande skattskyldig.

Om det däremot är filialen själv (i exempelvis Zürich) som är ursprunget ska transaktionen inte beskattas. Detta förstås givet att motpartens hemvist är utanför EU.

Valutahandel på spotmarknaden undantas från transaktionsskatten eftersom den ansågs nödvändig för realekonomin, för företagens inköp.

Alla skattebeslut inom EU kräver enhällighet. Och Storbritanniens motstånd mot en finansiell transaktionsskatt är väl känt.

Men kommissionen har inte mandat att lägga förslag som avser något annat än alla 27 EU-länder – exempelvis euroområdet, upplyste en källa i kommissionen.

Endast efter upprepade misslyckanden med att få med hela EU på förslaget kan EU-länderna ge kommissionen tillstånd att lägga förslag för en mindre grupp länder, ett så kallat förstärkt samarbete. Detta sker nu för EU-patentet.

Kommissionen påpekar att Storbritannien redan har en form av transaktionsskatt: en stämpelavgift på 0,5 procent vid emissioner för köparen.

Den brittiska skatten har en smalare bas och måste anpassas till kommissionens förslag, sade en källa i kommissionen.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.