- Advertisement -
- Advertisement -

BOE: BANKER BÖR “TA ALLA TILLFÄLLEN” ATT ÖKA KAPITAL

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Bank of Englands finansiella policykommitté, FPC, uppmanar bankerna att “ta alla tillfällen” att stärka kapitalet och likviditeten för att
skydda sig mot chocker och för att ha fortsatt möjlighet att låna ut pengar.

Det framgår av en rapport på onsdagen, enligt Bloomberg News.

FPC konstaterar att spänningarna på marknaden, relaterade till skuldkrisen i euroområdet, har försämrat utsikterna för bankernas intjäning, vilket också försämrar deras möjligheter att stärka balansräkningarna.

FPC uppgav samtidigt att den kommer att fortsätta diskussionen om vilka verktyg den behöver för att stödja finansiell stabilitet när dess verksamhet har kommit igång till fullo, land annat kan den behöva få inflytande över finansinstitutens balansräkningar, och över villkoren för vissa transaktioner och marknadsstrukturer.

Bland verktygen som diskuteras nämns maximala belåningsgrader, kontracykliska kapital- och likviditetsbuffertar och krav på öppnare redovisning.

FPC ska lämna rapport till finansdepartementet under första halvåret 2012 och uppgav på onsdagen att den initialt kan komma att rekommendera ett “relativt
snävt” set av verktyg, som kan breddas med tiden.

I en separat rapport noterade Bank of England samtidigt att kredittillgången för hushållen ökade under den senaste tremånadersperioden, och bankerna räknade medatt tillgången ska öka “lite till” de kommande tre månaderna.

Betalningsinställelserna på bostadskrediter minskade de senaste tre månaderna, och bankerna väntar att betalningsinställelserna ska ligga på en oförändrad nivå
de kommande tre månaderna.

Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -