BOE: BANKER BÖR “TA ALLA TILLFÄLLEN” ATT ÖKA KAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Bank of Englands finansiella policykommitté, FPC, uppmanar bankerna att “ta alla tillfällen” att stärka kapitalet och likviditeten för att
skydda sig mot chocker och för att ha fortsatt möjlighet att låna ut pengar.

Det framgår av en rapport på onsdagen, enligt Bloomberg News.

FPC konstaterar att spänningarna på marknaden, relaterade till skuldkrisen i euroområdet, har försämrat utsikterna för bankernas intjäning, vilket också försämrar deras möjligheter att stärka balansräkningarna.

FPC uppgav samtidigt att den kommer att fortsätta diskussionen om vilka verktyg den behöver för att stödja finansiell stabilitet när dess verksamhet har kommit igång till fullo, land annat kan den behöva få inflytande över finansinstitutens balansräkningar, och över villkoren för vissa transaktioner och marknadsstrukturer.

Bland verktygen som diskuteras nämns maximala belåningsgrader, kontracykliska kapital- och likviditetsbuffertar och krav på öppnare redovisning.

FPC ska lämna rapport till finansdepartementet under första halvåret 2012 och uppgav på onsdagen att den initialt kan komma att rekommendera ett “relativt
snävt” set av verktyg, som kan breddas med tiden.

I en separat rapport noterade Bank of England samtidigt att kredittillgången för hushållen ökade under den senaste tremånadersperioden, och bankerna räknade medatt tillgången ska öka “lite till” de kommande tre månaderna.

Betalningsinställelserna på bostadskrediter minskade de senaste tre månaderna, och bankerna väntar att betalningsinställelserna ska ligga på en oförändrad nivå
de kommande tre månaderna.

Bild: (C) StarJumper—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.