- Advertisement -

Salus Alpha ─ tag

Latest articles

Interview: Oliver Prock – Salus Alpha

Stockholm (HedgeNordic) - Founded in 2001, Swiss based Salus Alpha was an early adopter in terms of offering hedge funds in a UCITS compliant format. Thanks...

Opalesque Nordic Hedge Fund Roundtable

Salus Alpha organiserade och sponsrade Opalesque Nordic Roundtable med Matthias Knab som moderator på Operakällaren i Stockholm den 31 augusti. Deltog gjorde representanter från Catella, RPM, Merrant, IPM, Verto...

Salus Alpha RN Special Situations går mot strömmen

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Salus Alpha RN Special Situations har genom aktiv förvaltning och en väl balanserad portfölj baserad på stockpicking av kvalitativa lågbetabolag, speciella...

Salus Alpha adderar tre strategier till Deutsche Banks Managed Account plattform

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Under senhösten 2011 adderade Salus Alpha ”GAX - Global Alpha Strategy”, ”RVX - Relative Value Strategy” och ”CAX - Commodity Arbitrage...

CTA review 2011

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi nu kan lägga året 2011 till handlingarna, kan vi se tillbaka på ett avkastningsmässigt utmanande år inom alla tillgångsklasser....

CTA review: Salus Alpha

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Vi bad aktörer inom CTA/Managed futures-världen att ge oss sina synpunkter på 2011 i generella termer för CTA/Managed futures-industrin i allmänhet och...

Salus Alphas fonder en överträffar volatil aktie- och råvarumarknad

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) - Salus Alpha Commodity Arbitrage har genererat en avkastning på 5,63 % på året per den sista oktober till en risk på...

Systematiska förvaltare kommenterar augusti månads turbulenta marknad

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Efter en skakig månad i juli visade sig augusti bli än värre med kraftiga prisrörelser i alla tillgångslag och hög volatilitet...

Intervju med Salus Alpha – En pionjär inom UCITS III

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Salus Alpha, som grundades 2001, valde tidigt strategin att erbjuda hedgefonder i EU-direktivet UCITS (värdepappersfonder) och lanserade 2007 världens första hedgefond...

Salus Alpha Equity Hedged upp 6.20% hittills i år

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Salus Alpha Equity Hedged hade en avkastning på +6.20% under året hittills per den 25/7, och är därmed bättre än S&P...

Popular Posts