Salus Alpha RN Special Situations går mot strömmen

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Salus Alpha RN Special Situations har genom aktiv förvaltning och en väl balanserad portfölj baserad på stockpicking av kvalitativa lågbetabolag, speciella händelser och räntebärande instrument lyckats väl under årets fem första månader. Fonden är upp 8,23 % per sista maj till en risknivå på mindre än hälften av tyska indexet DAX. Salus Alpha RN Special Situations rankas därmed som bästa fond i strategin Event Driven av ”Alternative UCITS Performance Guide” ytd.

För närvarande har portföljen 41,2 % exponering mot aktiemarknaden fördelat på högkvalitativa lågbetabolag (14 %) och speciella händelser (27,2 %.) Därutöver ligger portföljen i räntebärande instrument och likviditet. Kategorin speciella händelser har i dagsläget större delen av exponeringen gentemot Tyskland, Schweiz och Österrike. Många globala bolag är stadda i kassan samtidigt som europeiska bolag har fallit i värde vilket öppnar upp för uppköp, sammanslagningar etc. Den låga räntenivån bidrar genom billig finansiering även den till icke organisk tillväxt, ytterligare en indikation för ökad aktivitet inom uppköp och sammanslagningar, berättar fondens förvaltare Roland Neuwirth.
Sammantaget räknar Roland Neuwirth med en relativt neutral utveckling på börsen under året men med inslag av betydande volatilitet, möjligen i linje med den marknad som vi upplevde 2010. Han tror vidare att den Europeiska skuldkrisen kommer fortsätta spela en betydande roll även framöver och ser stora möjligheter i ett sådant scenario. ”Vi sålde av en stor del av vår aktieexponering när priserna var i höga i månadsskiftet mars/april vilket medförde att vi fick ner den totala aktieaktieexponering till 30 % av portföljen vilket är den lägsta nivå vi har haft på 1,5 år. Den efterföljande korrigeringen ser vi som en möjlighet till opportunistiska köp av kvalitetsbolag med undantag för banksektorn.”
Salus Alpha RN Special Situations kombinerar en portfölj av utvalda fundamentalt värderade kvalitetsbolag (20 – 40 %) med speciella händelser i marknaden på kort och medellång sikt (0 % – 70 %). Genom en traditionell “stockpickeransats” söker fonden absolut avkastning oberoende av den generella utvecklingen på aktiemarknaden. Speciella händelser är t.ex. sammanslagningar och uppköp, förändringar i bolags kapitalstruktur eller ledning, nyintroduktioner, återköp av aktier, indexförändringar och vinstvarningar. Roland Neuwirths kompetens och fonden strategi utgör ett utmärkt komplement till vårt utbud av fonder med en mer modellbaserad systematisk ansats säger Markus Rudling, Vd för Salus Alpha i Norden.
Roland Neuwirth har över 15 års erfarenhet som aktieanalytiker och mäklare på Deutsche Bank. Han har vid fem tillfällen röstats fram till Österrikes främsta analytiker av ”Boerse Express” och har vid ett flertal tillfällen varit del av ‘Europe All-Star Analyst Team’ i magasinet ”Institutional Investor”. Under Rolands ledning gick Deutsche Banks analysteam från en femteplats i ranking till i att princip prenumerera på förstaplatsen.

Bild: (c) shutterstock—Terry Chan

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.