- Advertisement -
- Advertisement -

Salus Alpha RN Special Situations går mot strömmen

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Salus Alpha RN Special Situations har genom aktiv förvaltning och en väl balanserad portfölj baserad på stockpicking av kvalitativa lågbetabolag, speciella händelser och räntebärande instrument lyckats väl under årets fem första månader. Fonden är upp 8,23 % per sista maj till en risknivå på mindre än hälften av tyska indexet DAX. Salus Alpha RN Special Situations rankas därmed som bästa fond i strategin Event Driven av ”Alternative UCITS Performance Guide” ytd.

För närvarande har portföljen 41,2 % exponering mot aktiemarknaden fördelat på högkvalitativa lågbetabolag (14 %) och speciella händelser (27,2 %.) Därutöver ligger portföljen i räntebärande instrument och likviditet. Kategorin speciella händelser har i dagsläget större delen av exponeringen gentemot Tyskland, Schweiz och Österrike. Många globala bolag är stadda i kassan samtidigt som europeiska bolag har fallit i värde vilket öppnar upp för uppköp, sammanslagningar etc. Den låga räntenivån bidrar genom billig finansiering även den till icke organisk tillväxt, ytterligare en indikation för ökad aktivitet inom uppköp och sammanslagningar, berättar fondens förvaltare Roland Neuwirth.
Sammantaget räknar Roland Neuwirth med en relativt neutral utveckling på börsen under året men med inslag av betydande volatilitet, möjligen i linje med den marknad som vi upplevde 2010. Han tror vidare att den Europeiska skuldkrisen kommer fortsätta spela en betydande roll även framöver och ser stora möjligheter i ett sådant scenario. ”Vi sålde av en stor del av vår aktieexponering när priserna var i höga i månadsskiftet mars/april vilket medförde att vi fick ner den totala aktieaktieexponering till 30 % av portföljen vilket är den lägsta nivå vi har haft på 1,5 år. Den efterföljande korrigeringen ser vi som en möjlighet till opportunistiska köp av kvalitetsbolag med undantag för banksektorn.”
Salus Alpha RN Special Situations kombinerar en portfölj av utvalda fundamentalt värderade kvalitetsbolag (20 – 40 %) med speciella händelser i marknaden på kort och medellång sikt (0 % – 70 %). Genom en traditionell “stockpickeransats” söker fonden absolut avkastning oberoende av den generella utvecklingen på aktiemarknaden. Speciella händelser är t.ex. sammanslagningar och uppköp, förändringar i bolags kapitalstruktur eller ledning, nyintroduktioner, återköp av aktier, indexförändringar och vinstvarningar. Roland Neuwirths kompetens och fonden strategi utgör ett utmärkt komplement till vårt utbud av fonder med en mer modellbaserad systematisk ansats säger Markus Rudling, Vd för Salus Alpha i Norden.
Roland Neuwirth har över 15 års erfarenhet som aktieanalytiker och mäklare på Deutsche Bank. Han har vid fem tillfällen röstats fram till Österrikes främsta analytiker av ”Boerse Express” och har vid ett flertal tillfällen varit del av ‘Europe All-Star Analyst Team’ i magasinet ”Institutional Investor”. Under Rolands ledning gick Deutsche Banks analysteam från en femteplats i ranking till i att princip prenumerera på förstaplatsen.

Bild: (c) shutterstock—Terry Chan

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -