- Advertisement -
- Advertisement -

Salus Alphas fonder en överträffar volatil aktie- och råvarumarknad

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Salus Alpha Commodity Arbitrage har genererat en avkastning på 5,63 % på året per den sista oktober till en risk på 6,62 % vilket är en kraftig överavkastning gentemot råvaruindexen Dow Jones UBS Commodity Index och S&P Goldman Sachs Commodity Index som avkastat -7,17 % respektive 2,90 % under samma period. Det ger ett 12 månaders rullande alfa gentemot DJ UBS Commodity Index och S&P Goldman Sachs Commodity Index på 7 % respektive 6,97 % till ett beta på 0 respektive 0,19.

Salus Alphas Commodity Arbitrage genererar avkastning genom prisineffektiviteter i de globala råvarumarknaderna. Både bland besläktade råvaror (“inter commodity arbitrage”) och mellan råvaruterminer med olika löptider (“intra commodity arbitrage”) som t.ex. säsongsvariationer, contango, backwardation, etc. Fonden har ingen nettoexponering är därmed en helt marknadsneutral råvarufond.

Salus Alpha Equity Hedged är upp med +3.18 % på året jämfört med OMX Stockholm 30 som var ner 12,84 % per den sista oktober. Salus Alpha Equity Hedged har för närvarande 34 % exponering till Market Neutral, 30 % till Short Bias, 22 % till Long Short Variable Bias och 14 % till Long Bias.

Givet den globala osäkerheten som vi upplever nu och som generar en enorm volatilitet i alla tillgångslag, vilket i sin tur ställer till stora bekymmer för samtliga hedgefondstrategier, är vi mycket nöjda med utvecklingen i våra fonder säger Markus Rudling, VD på Salus Alpha Financial Services Nordic.

Bild: (C) Gerd Altmann—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -