- Advertisement -
- Advertisement -

Salus Alphas fonder en överträffar volatil aktie- och råvarumarknad

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Salus Alpha Commodity Arbitrage har genererat en avkastning på 5,63 % på året per den sista oktober till en risk på 6,62 % vilket är en kraftig överavkastning gentemot råvaruindexen Dow Jones UBS Commodity Index och S&P Goldman Sachs Commodity Index som avkastat -7,17 % respektive 2,90 % under samma period. Det ger ett 12 månaders rullande alfa gentemot DJ UBS Commodity Index och S&P Goldman Sachs Commodity Index på 7 % respektive 6,97 % till ett beta på 0 respektive 0,19.

Salus Alphas Commodity Arbitrage genererar avkastning genom prisineffektiviteter i de globala råvarumarknaderna. Både bland besläktade råvaror (“inter commodity arbitrage”) och mellan råvaruterminer med olika löptider (“intra commodity arbitrage”) som t.ex. säsongsvariationer, contango, backwardation, etc. Fonden har ingen nettoexponering är därmed en helt marknadsneutral råvarufond.

Salus Alpha Equity Hedged är upp med +3.18 % på året jämfört med OMX Stockholm 30 som var ner 12,84 % per den sista oktober. Salus Alpha Equity Hedged har för närvarande 34 % exponering till Market Neutral, 30 % till Short Bias, 22 % till Long Short Variable Bias och 14 % till Long Bias.

Givet den globala osäkerheten som vi upplever nu och som generar en enorm volatilitet i alla tillgångslag, vilket i sin tur ställer till stora bekymmer för samtliga hedgefondstrategier, är vi mycket nöjda med utvecklingen i våra fonder säger Markus Rudling, VD på Salus Alpha Financial Services Nordic.

Bild: (C) Gerd Altmann—pixelio.de

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...