- Advertisement -
- Advertisement -

Lannebo och Case straffas hårt av Finansinspektionen

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Lannebo Fonder och Stefan Edbergs fondbolag Case Asset Management får skarp kritik och höga böter av Finansinspektionen, efter en granskning. Det skriver Realtid.se.

”– Vi beklagar att vi inte har levt upp till deras förväntningar vad det gäller funktionen för regelefterlevnad och riskhantering, vilket vi får kritik för. Vi åtgärdade det här redan i våras och vår bedömning i dag är att vi följer best practise på marknaden”, säger vd Göran Espelund till Realtid.se.

Fondbolaget får betala 10 miljoner kronor och får även kritik för vissa överträdelser i fondförvaltningen. FI pekar bland annat på att att fondbolaget har överträtt reglerna när det gäller placeringsbegränsningarna och fondbestämmelserna när det gäller specialfonderna Lannebo Alpha och Lannebo Alpha Select.

Enligt vd Göran Espelund har man redan åtgärdat detta sedan granskingen och säger också att man tagit till sig av FI:s kritik.

”– Vi tror på vår aktiva förvaltning. Vårt förvaltningsresultat under de här tio åren har varit väldigt goda. Men det är Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen och det är bara att rätta in sig i ledet. Och det har vi gjort även om jag fortfarande inte är övertygad om att bedömningen är korrekt.”

Även f.d. tennisproffset Stefan Edbergs fondbolag Case Asset Management drabbas av kritik från FI och får böta 2,5 miljoner kronor. ”Det är viktigt att notera att inga förluster uppstått inom förvaltningen till följd av påtalade brister, varför våra kunder inte har drabbats av några ekonomiska förluster”, skriver fondbolagets vd Måns Palmstierna i ett pressmeddelande samtidigt som han beklagar det som inträffat.

Han uppger att Case Asset Management åtgärdade samtliga brister som Finansinspektionen påtalat under sitt platsbesök i juni.

Finansinspektionen riktade bland annat sin kritik mot bolagets rutiner kring bolagets risk- och compliancefunktion, samt ett par intressekonflikter i onoterade bolag som gällde transaktioner mellan bolagets fonder och bolag där personer i bolagets företagsledning har styrelseuppdrag eller ägarintressen.

Bland annat rör det sig om bolagets största fond Fair Play som haft en fordran om 10 miljoner kronor och upplupen ränta på A-com, där bolagets dåvarande ordförande satt i styrelsen.

Liknande avtal har funnits mellan fonden Case och det onoterade bolaget Smoke Free Intressenter.

Vidare skriver Fi i sitt beslut att fondbolaget har trots påpekanden från förvaringsinstitutet inte redovisat aktiebrev avseende innehaven i Smoke Free Intressenter och Sjöö Sandström. Man har därför inte haft någon koll på egendomen i fonderna Case och Fair Play avseende fondernas aktieinnehav i dessa bolag.

Måns Palmstierna skriver att Case Asset Management beklagar det som har hänt och att fondbolaget anser att det är ”lika viktigt som självklart att följa gällande regelverk”.

”Bristerna som påtalats uppstod sedan vi under en tid haft vakanser på vissa kritiska tjänster”, skriver Måns Palmstierna.

Han förklarar att bolaget efter Fi:s anmärkningar har förändrat styrelsesammansättningen, tillsatt en ny ledning, förstärkt organisationen, etablerat fristående funktioner för Risk och Compliance samt hanterat påtalade intressekonflikter. Det rapporterar Realtid.se.

Bild: (C) shoot4u—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -