Lannebo och Case straffas hårt av Finansinspektionen

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Lannebo Fonder och Stefan Edbergs fondbolag Case Asset Management får skarp kritik och höga böter av Finansinspektionen, efter en granskning. Det skriver Realtid.se.

”– Vi beklagar att vi inte har levt upp till deras förväntningar vad det gäller funktionen för regelefterlevnad och riskhantering, vilket vi får kritik för. Vi åtgärdade det här redan i våras och vår bedömning i dag är att vi följer best practise på marknaden”, säger vd Göran Espelund till Realtid.se.

Fondbolaget får betala 10 miljoner kronor och får även kritik för vissa överträdelser i fondförvaltningen. FI pekar bland annat på att att fondbolaget har överträtt reglerna när det gäller placeringsbegränsningarna och fondbestämmelserna när det gäller specialfonderna Lannebo Alpha och Lannebo Alpha Select.

Enligt vd Göran Espelund har man redan åtgärdat detta sedan granskingen och säger också att man tagit till sig av FI:s kritik.

”– Vi tror på vår aktiva förvaltning. Vårt förvaltningsresultat under de här tio åren har varit väldigt goda. Men det är Finansinspektionen som ansvarar för tillsynen och det är bara att rätta in sig i ledet. Och det har vi gjort även om jag fortfarande inte är övertygad om att bedömningen är korrekt.”

Även f.d. tennisproffset Stefan Edbergs fondbolag Case Asset Management drabbas av kritik från FI och får böta 2,5 miljoner kronor. ”Det är viktigt att notera att inga förluster uppstått inom förvaltningen till följd av påtalade brister, varför våra kunder inte har drabbats av några ekonomiska förluster”, skriver fondbolagets vd Måns Palmstierna i ett pressmeddelande samtidigt som han beklagar det som inträffat.

Han uppger att Case Asset Management åtgärdade samtliga brister som Finansinspektionen påtalat under sitt platsbesök i juni.

Finansinspektionen riktade bland annat sin kritik mot bolagets rutiner kring bolagets risk- och compliancefunktion, samt ett par intressekonflikter i onoterade bolag som gällde transaktioner mellan bolagets fonder och bolag där personer i bolagets företagsledning har styrelseuppdrag eller ägarintressen.

Bland annat rör det sig om bolagets största fond Fair Play som haft en fordran om 10 miljoner kronor och upplupen ränta på A-com, där bolagets dåvarande ordförande satt i styrelsen.

Liknande avtal har funnits mellan fonden Case och det onoterade bolaget Smoke Free Intressenter.

Vidare skriver Fi i sitt beslut att fondbolaget har trots påpekanden från förvaringsinstitutet inte redovisat aktiebrev avseende innehaven i Smoke Free Intressenter och Sjöö Sandström. Man har därför inte haft någon koll på egendomen i fonderna Case och Fair Play avseende fondernas aktieinnehav i dessa bolag.

Måns Palmstierna skriver att Case Asset Management beklagar det som har hänt och att fondbolaget anser att det är ”lika viktigt som självklart att följa gällande regelverk”.

”Bristerna som påtalats uppstod sedan vi under en tid haft vakanser på vissa kritiska tjänster”, skriver Måns Palmstierna.

Han förklarar att bolaget efter Fi:s anmärkningar har förändrat styrelsesammansättningen, tillsatt en ny ledning, förstärkt organisationen, etablerat fristående funktioner för Risk och Compliance samt hanterat påtalade intressekonflikter. Det rapporterar Realtid.se.

Bild: (C) shoot4u—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.