- Advertisement -
- Advertisement -

Salus Alpha adderar tre strategier till Deutsche Banks Managed Account plattform

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under senhösten 2011 adderade Salus Alpha ”GAX – Global Alpha Strategy”, ”RVX – Relative Value Strategy” och ”CAX – Commodity Arbitrage Strategy” till Deutsche Banks plattform. Strategierna som är UCITS III-kompatibla är helt systematiska och marknadsneutrala. Den gemensamma modellen bygger på portföljoptimering och cDaR – conditional Drawdown at Risk – som beräknar en optimal portfölj utifrån en fördefinierad risk och avkastning. RVX har förvaltats sedan 2003 medan GAX och CAX har förvaltats sedan 2007.

GAX – Global Alpha Strategy handlar terminer, optioner och spreader på aktieindex, valutor, volatilitet och räntebärande instrument. Strategin inkluderar t.ex. spreadar på large cap vs. small cap, tillväxtmarknader vs. utvecklade marknader, värde kontra tillväxt, räntebärande vs. aktier och optionsspreadar.

RVX – Relative Value Strategy handlar terminer, optioner och spreadar på korta och långa räntebärande instrument. Strategin inkluderar flackning och brantning på räntekurvan samt mer avancerade arbitragestrategier.

CAX – Commodity Arbitrage Strategy handlar spreadar på råvaruterminer. Både bland besläktade råvaror ”inter commodity arbitrage” och mellan råvaruterminskontrakt med olika löptider “intra commodity arbitrage” genom strategier som t.ex. contango, backwardation och säsongsvariationer.

Sedan tidigare återfinns Salus Alphas trendföljande CTA, ”DMX – Directional Markets Strategy”, på plattformen. Den bygger på en statistisk modell som prognostiserar framtida prisnivåer på närmare 100 underliggande terminskontrakt. Tack vare de dagliga prognoserna och utvärderingen av dessa baserad på riktning (trend) och kvalitet (volatilitet) är modellen adaptiv och kan växla mellan olika tidshorisonter och strategier, det vill säga mellan kort och lång sikt och mellan trend och ”contrarian”. Strategin har sedan starten i mars 2003 genererat en total avkastning på 346 %. Den årliga genomsnittliga avkastningen ligger på 17,3 % till en volatilitet på 14 % med ett rullande beta och alfa på årsbasis på -0,08 respektive 16,52% till OMX Stockholm 30.

”Genom Deutsche Banks Managed Account plattform kan svenska investerare nå samtliga strategier med full transparens och daglig värdering i svenska kronor genom produkter som t.ex. Unfunded Total Return Swaps, Managed Accounts, UCITS III-fonder och strukturerade produkter” berättar Markus Rudling, Managing Director för Salus Alpha i Norden.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...