Salus Alpha adderar tre strategier till Deutsche Banks Managed Account plattform

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under senhösten 2011 adderade Salus Alpha ”GAX – Global Alpha Strategy”, ”RVX – Relative Value Strategy” och ”CAX – Commodity Arbitrage Strategy” till Deutsche Banks plattform. Strategierna som är UCITS III-kompatibla är helt systematiska och marknadsneutrala. Den gemensamma modellen bygger på portföljoptimering och cDaR – conditional Drawdown at Risk – som beräknar en optimal portfölj utifrån en fördefinierad risk och avkastning. RVX har förvaltats sedan 2003 medan GAX och CAX har förvaltats sedan 2007.

GAX – Global Alpha Strategy handlar terminer, optioner och spreader på aktieindex, valutor, volatilitet och räntebärande instrument. Strategin inkluderar t.ex. spreadar på large cap vs. small cap, tillväxtmarknader vs. utvecklade marknader, värde kontra tillväxt, räntebärande vs. aktier och optionsspreadar.

RVX – Relative Value Strategy handlar terminer, optioner och spreadar på korta och långa räntebärande instrument. Strategin inkluderar flackning och brantning på räntekurvan samt mer avancerade arbitragestrategier.

CAX – Commodity Arbitrage Strategy handlar spreadar på råvaruterminer. Både bland besläktade råvaror ”inter commodity arbitrage” och mellan råvaruterminskontrakt med olika löptider “intra commodity arbitrage” genom strategier som t.ex. contango, backwardation och säsongsvariationer.

Sedan tidigare återfinns Salus Alphas trendföljande CTA, ”DMX – Directional Markets Strategy”, på plattformen. Den bygger på en statistisk modell som prognostiserar framtida prisnivåer på närmare 100 underliggande terminskontrakt. Tack vare de dagliga prognoserna och utvärderingen av dessa baserad på riktning (trend) och kvalitet (volatilitet) är modellen adaptiv och kan växla mellan olika tidshorisonter och strategier, det vill säga mellan kort och lång sikt och mellan trend och ”contrarian”. Strategin har sedan starten i mars 2003 genererat en total avkastning på 346 %. Den årliga genomsnittliga avkastningen ligger på 17,3 % till en volatilitet på 14 % med ett rullande beta och alfa på årsbasis på -0,08 respektive 16,52% till OMX Stockholm 30.

”Genom Deutsche Banks Managed Account plattform kan svenska investerare nå samtliga strategier med full transparens och daglig värdering i svenska kronor genom produkter som t.ex. Unfunded Total Return Swaps, Managed Accounts, UCITS III-fonder och strukturerade produkter” berättar Markus Rudling, Managing Director för Salus Alpha i Norden.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.