Browsing: lågkonjunktur

Bra fart i industrin

(Svensk Fondservice / Peter Malmqvist) – Det råder nästan full överrensstämmelse mellan världen konjunkturbedömare, att…