AVANZA: VÄNTAR SIG FORTS KUNDINFLÖDE, VÄNDNING FONDUTFLÖDE

STOCKHOLM (Direkt) Avanza Bank ser framför sig ett fortsatt kundinflöde i en sämre konjunktur och noterar samtidigt tidiga tecken på att de senaste månadernas utflöde ur fonder kan ha vänt.

Det säger avgående vd Nicklas Storåkers i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för tredje kvartalet.

“Vi redovisar ett starkt resultat i en risig börs. Inte sällan är det så att det öppnas upp möjligheter för oss i en sämre konjunktur. Alla typer av sparare, stora som små, blir mer kritiska till vad de fått ut för vad de betalar och sett över en lågkonjunktur brukar det ge en skjuts till Avanza Banks kundinflöde”, säger Nicklas Storåkers.

Han konstaterar att det efter en historiskt lång period av utflöden ur fonder nu kan vara på väg att vända.

“En fortsatt orolig börs kommer att medföra att folk är fortsatt defensiva. Samtidigt har det varit fler månader på raken med utflöden ur fonder. Vi börjar se att det under den senaste veckan faktiskt har vänt. Vi får se om det är en ihållande trend”, säger Nicklas Storåkers.

I rapporten skriver Avanza att bolaget nu kommer att lansera produkter med direkt påverkan på nettoinflödet.

“Jag kan inte säga mer vad det handlar om, men det är hyfsat nära förestående”, säger Nicklas Storåkers.

Under innevarande kvartal flaggar banken även för att den kommer att se över sin kostnadsökningstakt för nästa år, efter att kostnaderna ökat med 40 procent de två senaste åren.

“Vi har nu väldigt mycket mer it-resurser än vad vi haft tidigare och har kanske inte samma behov framöver. Samtidigt som marknaden också är svagare finns det anledning att ställa sig frågan vilka kostnader man behöver ta på sig framöver”,säger Nicklas Storåkers och fortsätter:

“Det handlar mer om vilket tempo vi vill ta på oss kostnader. Vi ser att tillväxtförutsättningarna är oförändrat bra. Vårt kostnadsmål är 15-20 procent per år. Vi kan också ligga lägre än så, men vi får återkomma om det”, säger han.

In i nästa år flaggar Avanzas avgående vd både för lanseringen av investeringssparkontot under det första kvartalet samt en “mycket hög” sannolikheten för att det kommer en retroaktiv flytträtt på pensionssparande.

“Kan våra kunder flytta hit pensionssparandet på ett annat sätt än i dag representerar det en väldigt stor marknadspotential för oss”, säger Nicklas Storåkers.

Bild: (C) aerogondo—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.