- Advertisement -

Eurokris ─ tag

Latest articles

Intervju med Knut Kjaer – Trient Asset Management

London (HedgeFonder.nu) - Inom pensions- och investeringsvärlden behöver Knut Kjaer (bild) knappast någon introduktion. Han var i huvudsak ansvarig för genomförandet av den banbrytande...

Borg: Eurokrisen ej över

STOCKHOLM (Direkt) Eurokrisen är inte över än, det kan mycket väl bli än värre innan det blir bättre, och man ska inte utesluta att...

Ryssland: Kommer inte att dumpa eurotillgångar

STOCKHOLM (Direkt) Ryssland, som har en stor andel av sin valutareserv i euroinnehav, kommer inte att vidta några åtgärder som skulle försvåra ansträngningarna att hantera eurokrisen. Det...

Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

Stockholm (HedgeFonder.nu) - Fortsatt osäkerhet kring Grekland och landets framtid i Euro-zonen skapade turbulens på världens finansmarknader under det andra kvartalet. Euron försvagades kraftigt...

Hushållens boprisindikator steg något i juli

STOCKHOLM (Direkt) De svenska hushållen tror på en något starkare utveckling för bostadspriserna i juli jämfört med vad de gjorde föregående månad. Det visar SEB:s...

Nordiska hedgefondsförvaltare om grekiska valet

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under flera veckor och månader har vår uppmärksamhet riktats mot Grekland och det har blivit något av en spjutspets som pekar...

Cybercom: Relativt god efterfrågan nordiska marknader

STOCKHOLM (Direkt) Eurokrisen har inte påverkat efterfrågan på Cybercoms tjänster, säger bolagets finanschef Camilla Öberg till Reuters. "Vi har en relativt god efterfrågan på de...

OECD-prognos: Sveriges BNP väntas öka 0,6% 2012

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska ekonomin drabbades hårt av inbromsningen i den globala ekonomin i slutet av 2011. Tillväxten väntas bli måttlig i år för...

Swedbank-BNP Prognos

STOCKHOLM (Direkt) Den tydliga nedgången i svensk ekonomi i slutet av fjolåret bromsades upp i början av 2012. Hushållens temperament förbättras mer tydligt när...

Svenksa kronan kan ses som “safe haven”

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronans status som en börsstyrd valuta baseras till stor del på självuppfyllande föreställningar. Det finns samtidigt goda argument för att...

Stora ECB-deposits ej seperat stressignal

STOCKHOLM (Direkt) Det finns många tecken på stress i det finansiella systemet i euroområdet men det faktum att bankerna placerar rekordstora belopp i ECB:s...

EUROKRIS ÖKAR RÄNTERISK I SVERIGE OCH NORGE

STOCKHOLM (Direkt) Den intensifierade skuldkrisen i euroområdet och ECB:s räntesänkning på torsdagen har ökat risken för att räntenivåerna i Sverige och Norge kommer att förbli...

Popular Posts