- Advertisement -
- Advertisement -

Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fortsatt osäkerhet kring Grekland och landets framtid i Euro-zonen skapade turbulens på världens finansmarknader under det andra kvartalet. Euron försvagades kraftigt och andra risktillgångar såsom olja, basmetaller och aktier noterade betydande nedgångar. Under juni månad svängde dock marknadssentimentet tvärt. Efter att eurogruppen enats om att bistå Spanien med hjälp för att rekapitalisera landets banker svängde nedtryckta risktillgångar upp i ett kraftigt lättnadsrally.
CTAs var generellt väl positionerade för ett fortsatt “risk-off” scenario med korta positioner i euron och långa räntepositioner som det ledande temat. Det rådde således en allmän “eurofori” under maj månad då oron för eurokrisen tilltog. Marknadens kraftiga uppställ under juni månad var däremot mindre välkommet och tvingade CTA-kollektivet på defensiven. De Nordiska förvaltarna uppvisade blandade resultat under kvartalet. Brummer & Partners Lynx var bäst i klassen och återhämtade sig därmed från den relativt svaga avkastningen under årets första kvartal. SEB Asset Selection noterade dock ytterligare ett svagt kvartal och har under året signifikant underpresterat såväl benchmarks som övriga Nordiska förvaltare.

Ser man till avkastningssiffrorna under kvartalet – utan volatilitetsjustering (se tabell 1), är det tydligt att det slagiga klimatet under perioden bidrog till en stor spridning mellan förvaltarna. Mellan det bästa (Lynx) och det sämsta (SEB AS) programmet skiljer hela sex procentenheter, framförallt visas stor spridning i resultaten under april och maj månad medan juni var unisont negativt. Värt att notera är Coeli’s relativt svaga avkastning under maj månad, detta balanserades dock av ett starkt april.

Tabell 1. Värdeutveckling för Nordiska CTAs och ett urval av jämförelseindex, Kvartal 2 – 2012

Källa: BarclayHedge samt respektive bolags hemsida (redovisat i slutet av artikeln)

En riskjusterad jämförelse av periodens avkastning (se tabell 2) ger en ytterligare förstärkt bild av spridningen i avkastning, såväl sett över kvartalet som över året. SEB Asset Selections svaga resultat sticker ut och förvaltaren skulle vid halvårsskiftet varit ned över 11% vid en volatilitetsnivå av 13.9% (den genomsnittliga volatiliteten för gruppen Nordiska CTAs).

Tabell 2. Värdeutveckling för Nordiska CTAs och ett urval av jämförelseindex, Kvartal 2 – 2012 (riskjusterad)

Källa: Egen beräkning utifrån data från BarclayHedge samt respektive bolags hemsida (redovisat i slutet av artikeln)

Ställer man gruppen Nordiska CTAs (såsom jag valt att definiera den) och jämför med ett sammanvägt index av relevanta benchmarks är skillnaden vid halvårsskiftet ca. 70 baspunkter i benchmark-favör (se graf 1). Detta förutsätter återigen att samtliga program handlas till en volatilitet av 13.9%. Ska bli spännande att se om detta förhållande kan vändas under årets återstående sex månader…

Graf 1. Nordiska CTAs kontra jämförelseindex (riskjusterat)

Källa: Egen beräkning utifrån data från BarclayHedge samt respektive bolags hemsida (redovisat i slutet av artikeln)

Källförteckning:

Bild: (c) shutterstock—zroakez

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...

Resscapital’s Key Appointment in Pursuit of Awareness

Stockholm (HedgeNordic) – To capitalise on strong performance and continued asset growth in 2022, Resscapital made a key appointment to its investor sales and relations...