- Advertisement -
- Advertisement -

Futuris har fusionerats med Brummer Multi-Strategy Euro

- Advertisement -

Futuris fusionerades med Brummer Multi-Strategy Euro den 30 april 2015. Som tidigare meddelats har förvaltningen av Futuris övergått till Brummer Multi-Strategy AB som ett första led i att fusionera Futuris med Brummer Multi-Strategy Euro. Förvaltningen av Futuris har varit passiv sedan beslutet att upphöra med den aktiva förvaltningen fattades och fondens tillgångar har varit placerade på bankkonto. Någon förvaltningsavgift har därmed inte belastat andelsägarna.

Per den 30 april 2015 har Futuris tillgångar slagits samman med tillgångarna i Brummer Multi-Strategy Euro som förvaltas aktivt. Brummer Multi-Strategy Euro investerar minst 85 procent av sina tillgångar i Brummer Multi-Strategy Master och Futuris tillgångar ingår per den 1 maj 2015 i allokeringen till Brummer Multi-Strategy Master. Brummer Multi-Strategy Master investerar i hedgefonder som förvaltas inom Brummer & Partners.

Så fort Brummer Multi-Strategy Euros fondandelsvärde har fastställts under den senare halvan av maj kommer andelarna i Futuris att konverteras till andelar i Brummer Multi-Strategy Euro. Därefter kommer andelarna i Brummer Multi-Strategy Euro att bli synliga på ISK, depå respektive konto för de tidigare andelsägarna i Futuris.

Vid frågor som rör sammanslagningen eller dina andelar i fonderna är du varmt välkommen att kontakta Client Desk på 08-566 214 80, eller mejla info@brummer.se.

 

Bild: (c) Elnur—shutterstock.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -