- Advertisement -
- Advertisement -

Futuris har fusionerats med Brummer Multi-Strategy Euro

- Advertisement -

Futuris fusionerades med Brummer Multi-Strategy Euro den 30 april 2015. Som tidigare meddelats har förvaltningen av Futuris övergått till Brummer Multi-Strategy AB som ett första led i att fusionera Futuris med Brummer Multi-Strategy Euro. Förvaltningen av Futuris har varit passiv sedan beslutet att upphöra med den aktiva förvaltningen fattades och fondens tillgångar har varit placerade på bankkonto. Någon förvaltningsavgift har därmed inte belastat andelsägarna.

Per den 30 april 2015 har Futuris tillgångar slagits samman med tillgångarna i Brummer Multi-Strategy Euro som förvaltas aktivt. Brummer Multi-Strategy Euro investerar minst 85 procent av sina tillgångar i Brummer Multi-Strategy Master och Futuris tillgångar ingår per den 1 maj 2015 i allokeringen till Brummer Multi-Strategy Master. Brummer Multi-Strategy Master investerar i hedgefonder som förvaltas inom Brummer & Partners.

Så fort Brummer Multi-Strategy Euros fondandelsvärde har fastställts under den senare halvan av maj kommer andelarna i Futuris att konverteras till andelar i Brummer Multi-Strategy Euro. Därefter kommer andelarna i Brummer Multi-Strategy Euro att bli synliga på ISK, depå respektive konto för de tidigare andelsägarna i Futuris.

Vid frågor som rör sammanslagningen eller dina andelar i fonderna är du varmt välkommen att kontakta Client Desk på 08-566 214 80, eller mejla info@brummer.se.

 

Bild: (c) Elnur—shutterstock.com

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -