Brummer & Partners Futuris avvecklas

Stockholm (HedgeNordic.com) – Styrelsen i Futuris Asset Management har beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden Futuris. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen fått information om att Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att lösa in sina andelar i Futuris per den 30 september.

Enligt den senaste halvårsrapporten rapporterar BMS ett innehav i Futuris motsvarande 5525 MSEK. Fondens förvaltade kapital innan stängning uppgick enligt Futuris till 673 MEUR vilket omräknat i SEK till aktuell valutakurs motsvarar ca. 6170 MSEK. BMS andel av Futuris fondförmögenhet är med andra ord betydande.

I en kommentar till beslutet att avveckla fonden skriver Futuris i ett pressmeddelande:

Futuris startade 1999 och vi skapade under många år god riskjusterad avkastning till våra investerare. Efter 15 år, varav många mycket framgångsrika, känner vi i förvaltningsledningen att vi i inte längre har den entusiasm som krävs för att fortsätta förvalta fonden.

Fondportföljen har nu framgångsrikt och under ordnade former avvecklats. Sedan den 9 september belastas inte fonden av någon förvaltningsavgift då fonden inte längre bedriver aktiv förvaltning.

Futuris avkastning sedan årsskiftet fram till den 8 september 2014 uppgår till 0 procent.

Bild: (c) robert_s—shutterstock.com

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.