- Advertisement -
- Advertisement -

Brummer & Partners Futuris avvecklas

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Styrelsen i Futuris Asset Management har beslutat att upphöra med den aktiva förvaltningen av fonden Futuris. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen fått information om att Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att lösa in sina andelar i Futuris per den 30 september.

Enligt den senaste halvårsrapporten rapporterar BMS ett innehav i Futuris motsvarande 5525 MSEK. Fondens förvaltade kapital innan stängning uppgick enligt Futuris till 673 MEUR vilket omräknat i SEK till aktuell valutakurs motsvarar ca. 6170 MSEK. BMS andel av Futuris fondförmögenhet är med andra ord betydande.

I en kommentar till beslutet att avveckla fonden skriver Futuris i ett pressmeddelande:

Futuris startade 1999 och vi skapade under många år god riskjusterad avkastning till våra investerare. Efter 15 år, varav många mycket framgångsrika, känner vi i förvaltningsledningen att vi i inte längre har den entusiasm som krävs för att fortsätta förvalta fonden.

Fondportföljen har nu framgångsrikt och under ordnade former avvecklats. Sedan den 9 september belastas inte fonden av någon förvaltningsavgift då fonden inte längre bedriver aktiv förvaltning.

Futuris avkastning sedan årsskiftet fram till den 8 september 2014 uppgår till 0 procent.

Bild: (c) robert_s—shutterstock.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -