Brummer upp även i mars

Stockholm (HedgeNordic): Brummer & Partners har fortsatta framgångar i sin förvaltning. Uppgången med +1,0% i mars för Brummer Multi-Strategy (BMS) innebär femte månaden i rad med positiv avkastning för den svenska hedgefondbjässen.

BMS, som är en fond-i-fond bestående av sju av åtta singelstrategier inom firman (Carve exkluderad), har i och med mars månad en ackumulerad avkastning på +4,9%, till en volatilitet i fonden på 4,2% (jmf SIX Return 19%). Sharpe-kvoten uppgår till 1,4.

Bland singelstrategierna sticker Lynx ut med en uppgång på +3,5%. Årets avkastning summerar till +10,2% – detta efter ett lysande år 2014, då fonden steg 27,6%.

Även Zenit, själva ursprunget till Brummer & Partners, har fått upp farten och steg +1,7% under mars, vilket ger en ackumulerad avkastning på 5,9% för året.

Makrofonden Canosa hade ytterligare en bra månad med en uppgång på +1,5%. Året har börjat bra för fonden och den totala uppgången 2015 uppgår till 8,2%.

En som däremot fått en motigare start på tillvaron inom Brummer, är Singaporebaserade MNJ. Fonden, som startade 2005, är en kvantdriven aktiehedgefond som investerar på den japanska och amerikanska marknaden och har en marknadsneutral inriktning. MNJ tappade -0,6% i mars och drar därmed ner årsavkastningen ytterligare till -1,2%. Med tanke på de tidigare försöken med asiatiska förvaltarteam inom Brummer, får vi hoppas att trenden vänder för teamet inom MNJ och att detta blir ”tredje gången gillt” för Brummer.

 

Fond                                                            Mars   2015 YTD

Brummer Multi-Strategy                  +1,0% est.      +4,9% est.

Brummer Multi-Strategy 2xL          +1,8% est.      +9,3% est.

Canosa USD Class A                           +1,5% est.      +8,2% est.

Carve 2                                                   0,0% est.        +1,9% est.

Lynx                                                       +3,5% est.      +10,2% est.

Manticore                                              -0,3% est.       +2,7% est.

MNJ                                                        -0,6% est.       -1,2% est.

Nektar                                                     +0,1% est.      +3,3% est.

Observatory                                             0,0% est.        +2,0% est.

Zenit                                                         +1,7% est.      +5,9% est.

(Källa: Brummer & Partners)

 

Bild: (c) Sebastian Kaulitzki—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.