- Advertisement -
- Advertisement -

Brummer upp även i mars

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic): Brummer & Partners har fortsatta framgångar i sin förvaltning. Uppgången med +1,0% i mars för Brummer Multi-Strategy (BMS) innebär femte månaden i rad med positiv avkastning för den svenska hedgefondbjässen.

BMS, som är en fond-i-fond bestående av sju av åtta singelstrategier inom firman (Carve exkluderad), har i och med mars månad en ackumulerad avkastning på +4,9%, till en volatilitet i fonden på 4,2% (jmf SIX Return 19%). Sharpe-kvoten uppgår till 1,4.

Bland singelstrategierna sticker Lynx ut med en uppgång på +3,5%. Årets avkastning summerar till +10,2% – detta efter ett lysande år 2014, då fonden steg 27,6%.

Även Zenit, själva ursprunget till Brummer & Partners, har fått upp farten och steg +1,7% under mars, vilket ger en ackumulerad avkastning på 5,9% för året.

Makrofonden Canosa hade ytterligare en bra månad med en uppgång på +1,5%. Året har börjat bra för fonden och den totala uppgången 2015 uppgår till 8,2%.

En som däremot fått en motigare start på tillvaron inom Brummer, är Singaporebaserade MNJ. Fonden, som startade 2005, är en kvantdriven aktiehedgefond som investerar på den japanska och amerikanska marknaden och har en marknadsneutral inriktning. MNJ tappade -0,6% i mars och drar därmed ner årsavkastningen ytterligare till -1,2%. Med tanke på de tidigare försöken med asiatiska förvaltarteam inom Brummer, får vi hoppas att trenden vänder för teamet inom MNJ och att detta blir ”tredje gången gillt” för Brummer.

 

Fond                                                            Mars   2015 YTD

Brummer Multi-Strategy                  +1,0% est.      +4,9% est.

Brummer Multi-Strategy 2xL          +1,8% est.      +9,3% est.

Canosa USD Class A                           +1,5% est.      +8,2% est.

Carve 2                                                   0,0% est.        +1,9% est.

Lynx                                                       +3,5% est.      +10,2% est.

Manticore                                              -0,3% est.       +2,7% est.

MNJ                                                        -0,6% est.       -1,2% est.

Nektar                                                     +0,1% est.      +3,3% est.

Observatory                                             0,0% est.        +2,0% est.

Zenit                                                         +1,7% est.      +5,9% est.

(Källa: Brummer & Partners)

 

Bild: (c) Sebastian Kaulitzki—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -