Ny hedgefond till Brummer & Partners

Brummer & Partners adderar en ny fond till sitt utbud och välkomnar det Singaporebaserade fondbolaget MNJ Capital Management Pte Ltd till gruppen. Fonden MNJ Asia-Pacific Absolute Return (MNJ) startades 2006 och är en aktieorienterad systematisk hedgefond med marknadsneutral inriktning. Fonden investerar på de amerikanska och japanska kapitalmarknaderna. Brummer Multi-Strategy (BMS) kommer att investera i MNJ från och med den 1 oktober 2014.

MNJ förvaltas av Joseph Oyaski (VD) och Michael Henderson (förvaltningsansvarig) som båda har gedigen erfarenhet från de japanska och amerikanska kapitalmarknaderna. MNJs förvaltare utvecklar och använder systematiska metoder för att identifiera avkastningsmöjligheter kring bolags resultatprognoser och värdering. MNJ har sedan fondens start i januari 2006 till och med april 2014 haft en årlig avkastning på 10,37 procent samt en årlig risk på 5,08 procent. Detta motsvarar en Sharpe-kvot på 1,7. Korrelationen mot aktiemarknaden (MSCI World) har varit låga 0,18.

En viktig del i BMS förvaltningsarbete är att utvärdera nya fonder och förvaltarteam i syfte att förbättra fondens riskjusterade avkastning. BMS avkastning skulle ha förbättrats med 0,43 procentenheter per år och dess årliga risk minskat med 0,35 procentenheter om MNJ hade ingått i BMS sedan fonden startades 2006. MNJ hade därmed höjt BMS Sharpe-kvot med 0,21.

Klaus Jäntti - Brummer & Partners

Klaus Jäntti – Brummer & Partners

– Vi har haft en nära dialog med förvaltarna sedan 2013 och är nu glada att kunna välkomna dem till gruppen. Vi förväntar oss ett positivt bidrag till BMS från MNJ, säger Brummer & Partners koncernchef Klaus Jäntti.

Fonden förvaltas av fondbolaget MNJ Capital Management Pte Ltd med hemvist i Singapore. I enlighet med gruppens affärsmodell blir Brummer & Partners delägare i fondbolaget och såväl Brummer & Partners AB som BMS kommer att investera i MNJ från och med den 1 oktober 2014. BMS initiala allokering motsvarar omkring 5 procent av fondförmögenheten.

 

 

 

Bild: (c) isak55–shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.