- Advertisement -
- Advertisement -

Patrik Brummer och Klaus Jäntti summerar 2013

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – När Brummer & Partners ordförande Patrik Brummer och VD Klaus Jäntti publicerar en summering av verksamhetsåret 2013, kan man se tillbaka på ett år med flera stora framgångar, förvaltningsmässigt, bland singelstrategifonderna inom gruppen. Det samlade förvaltningsresultat avspeglas i fonden Brummer Multi-Strategy (BMS), som under 2013 steg med 9,4%, vilket överstiger den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start som uppgår till 8,1%.

BMS har sedan fondens start levererat en avkastning på i genomsnitt 6,0 procentenheter över den riskfria räntan. Avkastningen i förhållande till risknivån, den så kallade Sharpe-kvoten, var sällsynt bra och uppgick till 2,1. Korrelation med marknaderna var låg och merparten av avkastningen utgjordes av förvaltarnas förmåga att skapa avkastning oberoende av den generella marknadsriktningen. Det skriver Patrik Brummer och Klaus Jäntti i sin kommentar till utvecklingen.

Klaus Jäntti - Brummer & Partners
Klaus Jäntti – Brummer & Partners

Brummer-familjen kan uppenbarligen utökas ytterligare med fler fonder, det framgår av kommentarerna från Brummer/Jäntti. ”-Arbetet med att utvärdera och träffa nya presumtiva förvaltarteam har fortsatt och vi har under året utvärderat ett antal förvaltarteam. Brummer & Partners är väl positionerade inom en bransch där inträdesbarriärerna för att starta nya hedgefonder successivt höjts de senaste åren. Denna utveckling drivs av ökade krav från investerare, lagstiftare och myndigheter, och berör särskilt funktioner för regelefterlevnad, riskkontroll och portföljvärdering.”

Det man söker hos en ny fond är dock inte mer av samma sak. För att ett nytt förvaltarteam ska kunna bli accepterade i gruppen krävs att det kan bidra till att förbättra BMS genom att generera avkastning med låg korrelation med gruppens existerande fonder. Man skriver vidare: ”-Det är också en fördel om det nya förvalarteamet bidrar till gruppens samlade expertis via inriktning, geografiskt fokus eller förvaltningsstil”.

Ett tillskott under året var den nya globala makrofonden Canosa, som startade i maj 2013. Fonden bidrog positivt till förvaltningsresultatet i BMS genom en uppgång på 9,4% sedan fondstarten den 1 maj.

En av de största nya fondlanseringarna i Europa under 2012 var fonden Carve, en global aktie- och kredithedgefond, förvaltad av bland annat tidigare Zenit-förvaltarna Per Josefsson och Peter Thelin, som startade i november 2012. Under sitt första hela verksamhetsår kunde man rapportera en uppgång på drygt 14%. Fonden fick redan från början ett starkt förtroende från investerarna och hade 4,4 miljarder kronor i kapital under förvaltning vid starten.

Det är dock inte allt som blir till guld när Brummer tar det under sina vingar. Under året avvecklades Event driven-fonden Benros som inte levde upp till förväntningarna. Benros drevs av en högprofilerad grupp tidigare Goldman Sachs-förvaltare, med goda historiska resultat bakom sig – något som de dock tyvärr inte lyckades upprepa under eget namn.

Vid utgången av 2013 var gruppens förvaltade kapital 112 miljarder jämfört med 100 miljarder kronor vid årets början. Under perioden har Brummer Multi-Stategys förvaltade kapital vuxit från 32 miljarder till 42 miljarder kronor.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Trend-Following and Long/Short Quality: Attack Wins You Games, Defence Wins You Titles

By Yash Panjabi and Graham Robertson – Man AHL: How can we protect against sharper, faster sell-offs? Or, better yet, how can we profit...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -