- Advertisement -
- Advertisement -

Pareto Nordic Alpha & Omega: Norrmännen har något lovande på gång…

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Den norska investmentbanken Pareto, som i Sverige gjort sig känd genom förvärvet av Öhmans mäklarverksamhet, kan andra saker än handla obligationer – de har även en förvaltningsverksamhet inom Pareto Nordic Investments AS, där de bland annat förvaltar de två hedgefonderna Nordic Alpha och Nordic Omega.

Nordic Alpha plc är en lång/kort aktiehedgefond inriktad på utvalda sektorer inom den nordiska aktiemarknaden, liksom namnet antyder. Fonden, som förvaltas av Christian T. Nygaard och hans team startade i september 2003. Målsättningen är att skapa tvåsiffrig avkastning, till ensiffrig volatilitet. Man ligger tämligen nära volatilitetsmålet med en standardavvikelse på 11,2%, men något kort om avkastningsmålet, där den genomsnittliga avkastningen sedan start uppgår till 7,94%. Detta på grund av de två år då fonden levererat negativ avkastning, 2008: -30,26% samt 2011: -14,92%, som kostade mycket på snittavkastningen. Dock har de senaste åren varit mer lyckosamma än snittet. 2012 blev resultatet +12,14% och 2013 hela 23,76%, med en lägre risk än aktiemarknaden. Sharpkvoten uppgår till 0,86 räknat sedan start, men mycket goda 1,89 för de senaste 12 månaderna.

Under januari 2014 gick fonden upp +0,14%, där man bland annat tjänade pengar på långa positioner i AstraZeneca, SKF och Nordic Semiconductor. Vinsthemtagningar har gjorts då man förutser en attraktiv uppsida i nordiska aktier, dock med högre volatilitet.

Förvaltad kapital (AuM) i Nordic Alpha uppgår till NOK 720 miljoner.

Nordic Omega plc är även den en nordisk lång/kort aktiehedgefond, men som fokuserar på små och medelstora bolag. Fonden startade i december 2005 och förvaltas av Christian T. Nygaard, som även förvaltar Nordic Alpha. AuM uppgår till NOK 240 miljoner.

Målavkastningen är +15% per år över en konjunkturcykel, med en volatilitet på 10-15%. Den historiska avkastningen når inte riktigt upp till målet, utan ligger på +8,44% sedan start, medan volatiliteten håller sig inom ramarna och är 12,35% sedan start. Sharpkvoten (hist.) är 0,77, men även Nordic Omega har haft ett par bra år, vilket ger en sharpkvot (12 mån) på hela 1,92. Under 2012 gick fonden upp 11,61% och under 2013 +27,36%. Under januari 2014 steg fonden med +0,43%.

Stora bidragsgivare under månaden var långa positioner i bland annat solcellstillverkaren REC Solar, finska Kesko och Rockwool i Danmark.

Även februari har börjat bra och båda fonder var per den 13 februari upp ca +3% netto hittills i år.

Bild: (c) ramcreations—shutterstock.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -