SEBs hedgefond-i-fonder steg i april

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEBs marknadsneutrala hedgefond-i-fond True Market Neutral Portfolio steg 0,8% i april och lyfte därmed årets ackumulerade avkastning till 3,4%. 8 av 9 förvaltare i portföljen rapporterade positiv avkastning. Det skriver SEBs förvaltare i månadsrapportern för april.

Den rapporterade avkastningen var inom intervallet +/- 1%, där ett tydligt undantag stack ut, Japan. Den japanska förvaltaren hade tidigt lyckats fånga upp den starka trend som följde efter den förändrade japanska penningpolitiken. April blev en stark månad och alfa skapades både på de långa och de korta innehaven. Även om spridningen är stor och felprissättningarna fortfarande stora, har förvaltaren delvis tagit hem vinster och är försiktig till vad han beskriver som bubbeltendenser bland vissa aktier och sektorer, uppger SEB vidare i månadsbrevet.

Året har börjat starkt för SEB True Market Neutral Portfolio och i samband med utskicket av månadsbrevet var fonden upp 0,9% (est.) dittills under maj månad.

Investeringsstrategin för SEB True Market Neutral Portfolio är att erbjuda en portfölj av högkvalitativa Market Neutral-förvaltare. Målsättningen för strategin är att leverera en god riskjusterad avkastning med högt alfa-innehåll och minimal korrelation till aktiemarknaden.

För SEBs andra fond-i-fond, Dynamic Manager Alpha, bidrog den starka utvecklingen i april till ännu en plusmånad. Aktiemarknaderna fortsatte sitt positiva momentum och april blev den 11:e månaden i rad med positiv avkastning för MSCI Europe Index, vilket inte hänt sedan juli 1997.

SEB Dynamic Manager Alpha Fund steg 0,2% i april (helår: 2,9%). 7 av 12 förvaltare i portföljen rapporterade positivt alfa. Alfa varierade från +2,3% till -1,9%. Förvaltare på förlorarsidan återfanns främst i Europa. Emerging markets-förvaltare var generellt sett upp.

Dynamic Manager Alpha siktar på att erbjuda investerare exponering mot en diversifierad portfölj av skickliga förvaltare genom att extrahera ”alfat” ur en traditionell fondavkastning genom en kontinuerlig och disciplinerad hedge av marknadsrisken, för att säkerställa marknadsneutralitet. Strategin erbjuder daglig likviditet och UCITS-struktur.

 

Bild: (c) shutterstock—Lightspring

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.