Hedgefondindustrin når rekordnivån 2,25 biljoner USD i tillgångar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Lanseringen av nya hedgefonder steg mot slutet av året 2012 rapporterar Hedgweek, motsvarande nära det totala antalet nya fonder för 2011. Totala tillgångarna inom hedgefondindustrin steg till rekordnivån 2,25 biljoner USD, enligt den senaste HFR Market Microstructure Industry Report.

Antalet nya lanseringar uppgick totalt till 284 i Q4 2012, vilket representerar det näst bästa kvartalet under året, medan helåret 2012, som summerade till 1.108 lanseringar, var i linje med föregående års totala antal nya fonder 1.113.

Antalet hedgefondlikvidationer steg också, till 238 fonder i Q4 2012 och 873 hedgefonder för helåret 2012, vilket var den högsta nivån sedan över 1000 fonder likviderades under 2009. Likvidationerna under 2012 var koncentrerade till aktiestrategier, med över 300 fonder likviderade inom strategin. Nya lanseringar fördelades över såväl macro-, relative value- och aktiehedgestrategier, skriver Hedgeweek.

Förvaltningsavgifter och prestationsbaserade avgifter minskade inom hela industrin, där genomsnittliga förvaltningsavgifter föll med 1 baspunkt till 1,56%, medan den genomsnittliga prestationsbaserade avgiften föll till 18,54, en nedgång med 17 bps för 2012. Avgiftsdata visar en blandad trend beroende på lanseringsår, där fonder startade under 2012 debiterade en genomsnittlig förvaltningsavgift på 1,62%, en uppgång med 1 bps jämfört med fonder lanserade föregående år; genomsnittliga prestationsbaserade avgifterna bland fonder lanserade 2012 föll från 18,08 till 17,74%.

“Trots att totala tillgångarna inom industrin stiger till rekordnivå är miljön för kapitalanskaffning fortsatt utmanande för förvaltare i tillväxt, såväl för små och medelstora fonder som nystartade fonder. Trots att avkastningen bland växande förvaltare har varit stark, har den dominerande delen av det nya kapitalet det senaste två åren investerats bland de mest väletablerade firmorna inom industrin,” säger Kenneth J Heinz, vd för HFR. “För att skaffa nytt investerarkapital måste hedgefonder inte bara visa upp både överlägsen avkastning och en innovativ strategi, utan också organisatorisk effektivitet med konkurrensmässiga avgifter, transparent struktur, sofistikerad riskhantering, allt som tillfredsställer utförliga institutionella due diligence-processer. Med aktiemarknader på rekordnivåer värderingsmässigt och med historiskt låga räntenivåer, fortsätter investerare aktivt att allokera till hedgefonder inom olika strategier och kapitalstrukturer, då dessa kraftfulla trender driver kapitalflödena in i andra halvåret 2013.”

 

Bild: (c) shutterstock—ArtyFree

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.