- Advertisement -
- Advertisement -

USA och Europa i skilda världar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Märkligt nog fortsätter uppgången för världens aktiemarknader, trots att de fundamentala faktorerna inte helt stödjer denna uppgång enligt min mening. Kreditvärderingsföretaget Fitch gör bedömningen att den senaste återhämtningen på finansmarknaderna ännu inte matchats av motsvarande utveckling för realekonomin och företaget har samtidigt sänkt prognosen för den globala tillväxten från tidigare 2,4 procent till 2,2 procent under 2013.

Statistiken som publicerades under den gångna veckan bekräftar det faktum att USA och Europa befinner sig i två skilda världar. USA:s återhämtning fortsätter medan Europa blir sämre och sämre för varje dag. Nu ska man inte tro att faran är över i USA, utan det finns många riskfaktorer som kan störa den sköra återhämtningen, bland annat budgetproblematiken i landet.

Men just nu fortsätter positiv statistik i USA att överraska. Detaljhandels försäljning steg med 1,1 procent under februari, vilket var bättre än väntade 0,5 procent. Industriproduktionen var också stark och ökade med 0,7 procent i februari mot väntade 0,4 procent. Men inflationen har börjat ticka uppåt och KPI steg med 0,7 procent i februari och med 2,0 procent i årstakt.

En negativ överraskning var det så kallade Michigan-indexet som mäter stämningen bland de amerikanska konsumenterna. Indexet sjönk till 71,8 i mars från 77,6 föregående månad. Man hade väntat sig en liten uppgång till 78,0.

I EU minskade antalet sysselsatta med 0,3 procent under fjärde kvartalet. Statistiken visade också att inflationen inom eurozonen sjönk från 2,0 procent i januari till 1,8 procent i februari. Den ekonomiska svagheten i Storbritannien fortsätter, där industriproduktionen sjönk med 2,9 procent i årstakt under januari. Man hade väntat en nedgång med 1,1 procent.

Inflationen i Spanien var 2,8 procent i årstakt under februari och landets statsskuld är nu på rekordhöga 84,1 procent av BNP. Nivån överskrider med råge maxnivån på 60 procent som tillåts inom EU. Djup recession kombinerad med hög inflation är inte något drönscenario för den spanska ekonomin.

I Japan sjönk industriproduktionen med 5,8 procent i januari i årstakt, trots att den på månadsbasis steg med 0,3 procent.

Börserna fortsatte uppåt i veckan. Det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp 0,7 procent och Stockholmsbörsen slutade veckan upp med 0,1 procent. Även råvaror fortsatte uppåt och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) gick upp med 0,6 procent under veckan.

Samtidigt sjönk räntorna, vilket inte är normalt när börserna går upp. Räntemarknaden brukar generellt diskontera svagheten i ekonomin tidigare än aktiemarknaden. Den amerikanska 10-årsräntan tappade 6 punkter till 1,99 procent och den svenska motsvarigheten också gick ned med 6 punkter till 1,95 procent. På valutamarknaden gick dollar och euro åt motsatta håll mot kronan. Amerikanska dollarn sjönk 0,3 procent till 6,39 kronor medan euron gick upp med 0,3 procent till 8,35 kronor under veckan.

 

Bild: (c) shutterstock—Scott Rothstein

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Latest Articles

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Charlie Munger’s Enduring Legacy Among Nordic Investors

Stockholm (HedgeNordic) – Charlie Munger will leave a legacy; his wit and wisdom will resonate across generations of investors, continuing to influence and benefit...

The Narrative Has Shifted

Stockholm (HedgeNordic) – Stock markets globally lost ground for three consecutive months starting in August, only to witness a recovery in November. Following a...

Global Assets Founder Shifts Focus

Stockholm (HedgeNordic) – Lars Semb Maalen-Johansen, the responsible fund manager of Global Assets Dynamic under the umbrella of Global Assets, is bidding farewell to...

Case Hedgefond Building Stability and Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Case Hedgefond, once a billion-dollar fund in the Nordic hedge fund industry, has undergone a restructuring process since being taken over...

Ex-QQM Duo Unveils Funds Under Meriti Umbrella

Stockholm (HedgeNordic) – Ola Björkmo and Jonas Sandefeldt, known for developing the systematic market-neutral strategy behind QQM Equity Hedge, are spearheading the launch of...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -