USA och Europa i skilda världar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Märkligt nog fortsätter uppgången för världens aktiemarknader, trots att de fundamentala faktorerna inte helt stödjer denna uppgång enligt min mening. Kreditvärderingsföretaget Fitch gör bedömningen att den senaste återhämtningen på finansmarknaderna ännu inte matchats av motsvarande utveckling för realekonomin och företaget har samtidigt sänkt prognosen för den globala tillväxten från tidigare 2,4 procent till 2,2 procent under 2013.

Statistiken som publicerades under den gångna veckan bekräftar det faktum att USA och Europa befinner sig i två skilda världar. USA:s återhämtning fortsätter medan Europa blir sämre och sämre för varje dag. Nu ska man inte tro att faran är över i USA, utan det finns många riskfaktorer som kan störa den sköra återhämtningen, bland annat budgetproblematiken i landet.

Men just nu fortsätter positiv statistik i USA att överraska. Detaljhandels försäljning steg med 1,1 procent under februari, vilket var bättre än väntade 0,5 procent. Industriproduktionen var också stark och ökade med 0,7 procent i februari mot väntade 0,4 procent. Men inflationen har börjat ticka uppåt och KPI steg med 0,7 procent i februari och med 2,0 procent i årstakt.

En negativ överraskning var det så kallade Michigan-indexet som mäter stämningen bland de amerikanska konsumenterna. Indexet sjönk till 71,8 i mars från 77,6 föregående månad. Man hade väntat sig en liten uppgång till 78,0.

I EU minskade antalet sysselsatta med 0,3 procent under fjärde kvartalet. Statistiken visade också att inflationen inom eurozonen sjönk från 2,0 procent i januari till 1,8 procent i februari. Den ekonomiska svagheten i Storbritannien fortsätter, där industriproduktionen sjönk med 2,9 procent i årstakt under januari. Man hade väntat en nedgång med 1,1 procent.

Inflationen i Spanien var 2,8 procent i årstakt under februari och landets statsskuld är nu på rekordhöga 84,1 procent av BNP. Nivån överskrider med råge maxnivån på 60 procent som tillåts inom EU. Djup recession kombinerad med hög inflation är inte något drönscenario för den spanska ekonomin.

I Japan sjönk industriproduktionen med 5,8 procent i januari i årstakt, trots att den på månadsbasis steg med 0,3 procent.

Börserna fortsatte uppåt i veckan. Det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp 0,7 procent och Stockholmsbörsen slutade veckan upp med 0,1 procent. Även råvaror fortsatte uppåt och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) gick upp med 0,6 procent under veckan.

Samtidigt sjönk räntorna, vilket inte är normalt när börserna går upp. Räntemarknaden brukar generellt diskontera svagheten i ekonomin tidigare än aktiemarknaden. Den amerikanska 10-årsräntan tappade 6 punkter till 1,99 procent och den svenska motsvarigheten också gick ned med 6 punkter till 1,95 procent. På valutamarknaden gick dollar och euro åt motsatta håll mot kronan. Amerikanska dollarn sjönk 0,3 procent till 6,39 kronor medan euron gick upp med 0,3 procent till 8,35 kronor under veckan.

 

Bild: (c) shutterstock—Scott Rothstein

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.