- Advertisement -
- Advertisement -

Credit Suisse Global Hedge Fund Investor Survey: Investerare tror på en 10%-ig ökning av hedgefondkapitalet

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Optimismen ökar alltmer bland institutionella investerare vad gäller hedgefonder. Credit Suisses årliga undersökning visar att de tillfrågade tror att hedgefondskapitalet i snitt kommer att öka till 2,42 biljoner USD, vilket betyder en ökning på 10% eller 220 miljarder USD i nytt kapital och ökad avkastning. Om detta förverkligas kommer hedgefondindustrins kapital under förvaltning att nå ett all-time-high.

Årets undersökning med titeln ’Reaching New Heights’ analyserar svaren från nästan 550 institutionella investerare med 1,03 biljoner USD i hedgefondsinvesteringar.

Robert Leonard, vd och global chef för Capital Services på Credit Suisse, sade i ett uttalande att investerare har mer förtroende för riskfyllda tillgångar och oroar sig mindre för ”tail-risk” händelser och makroekonomisk osäkerhet.

Mot en bakgrund av effektiva centralbanksbeslut, mindre politisk osäkerhet och positiv avkastning förra året är det föga förvånande att se att förväntningarna på 2013 ökat, sade han.

Analysen av svaren i undersökningen visar också att Long/Short equity var den mest eftertraktade strategin för 2012 och att Emerging Market equity var näst mest eftersökt.

Event-driven strategier kom upp på tredje plats från 10:e förra året. I år var fortfarande Emerging Markets och Asia-Pacific de mest populära regionerna, men har bytt plats med varandra jämfört med året innan.

Riskaptiten har även ökat och investerare visade en stark återhämtning av efterfrågan på ”Developed Europe” då man tar tröst i de politiska besluten under andra halvan på 2012.

Investerare ser hedgefonder som har kapital mellan 500 miljoner USD till 2 miljarder USD som bäst positionerade för att få nytt kapital allokerat till sina fonder.

Trender för 2013 framkommer även tydligt i undersökningen. Avkastningsförväntningarna ligger på 6.9% jämfört med 5.4% förra året. Detta hänger samman med reduceringen av korrelationen mellan tillgångsklasserna och marknaderna och tron på att detta kommer att skapa en miljö som är bra för stock-picking.

Investerarna ser flockbeteende och områden där många trängs i handeln på få möjligheter samt skärpt lagstiftning och undermånlig avkastning som de största riskerna för hedgefondindustrin i år. Statsfinanskriserna och kriser på på kreditmarknaden och motpartsrisk ses som mindre betydande iår.

Investerare fortsätter att visa stark aptit för nystartade hedgefonder som bedöms vara av instituionell kvalitet, men nu kräver ett större antal investerare reducerade avgifter, inklusive ”founder’s share classes”.

Resultatet i årets undersökning visar också att statliga pensionsfonder är de allra mest aktiva och kommer att fortsätta att öka sina allokeringar till hedgefonder även i fortsättningen. Investeringsmålen för dessa investerare är främst riskjusterad och okorrelerad avkastning. Man visade också på en fortsatt ökning av behovet av konsulter.

Investerare tror på fortsatt konsolidering och även ytterligare press på avgifterna i år, samt även alternativa strukturer såsom long-only produkter från hedgefondförvaltare.

Leonard sade vidare i uttalandet att man tror att pensionskapital kommer att representera nyckelelementet i tillväxten inom hedgefondindustrin och ville därför titta djupare på trender inom den sektorn och pensionsfonders preferenser, vilket årets studie ger en inblick in i.

 

Bild: (c) dbrus—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -