- Advertisement -
- Advertisement -

SEB Dynamic Manager Alpha nu tillgänglig för privatpersoner via ny UCITS-fond

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Det som startade under 2005 som ett förvaltningsuppdrag blev en fondstrategi med en numera 7-årig historik som konsekvent har levererat positiv avkastning varje år sedan start.

Fonden startades som enligt Luxembourg Part II 2008 och erhöll en guld-rating från S&P 2011. Det totala kapitalet under förvaltning uppgår till USD 170 miljoner.

Kerstin Cooley (bild),  Senior Product Manager för hedgefonder inom SEB, säger: “I takt med att privatkunder blir mer sofistikerade och oberoende i sina investeringsbeslut, har de framfört önskemål om att få tillgång till institutionella produkter som erbjuder hög kvalitet, trygghet och avkastning. De är numera ett segment av ökande betydelse i vår övergripande investerarbas och har under de senaste åren visat ett ökande intresse för våra investeringsstrategier. UCITS-klassen av DM Alpha är därför nästa logiska steg i dess utveckling. Det möjliggör för privatkunder att investera i en produkt som bevisat sin förmåga att konsistent generera en avkastning över snittet och vi förutser att industrin kommer fortsätta utöka tillgängligheten till sofistikerade investeringsprodukter för en bredare publik.”

DM Alpha har genererat en avkastning om 24,46% sedan starten 2005 och erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj av skickliga förvaltare, genom att extrahera ”alfa” ur avkastningen från traditionella aktiefonder genom att eliminera marknadsrisken på ett disciplinerat sätt.

Fonderna väljs ut genom en strukturerad kvalitativ och kvantitativ process för att leverera hög riskjusterad avkastning, medan målsättningen med den dynamiska hedgestrategin är att säkerställa marknadsneutralitet.

Strategin erbjuder daglig likviditet och finns tillgänglig i fondformat genom swap-avtal eller certifikat.

Den nya UCITS-klassen finns förnärvarande tillgänglig för privatkunder i Luxemburg och Sverige, men kommer att finnas tillgänglig för investerare inom andra länder under de närmaste veckorna.

 

Bild: (c) shutterstock.com

 

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -