- Advertisement -
- Advertisement -

Månadsuppdatering av SEBs hedgefonder

- Advertisement -
 Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEB True Market Neutral förlorade -0,24% i maj, vilket reducerar den ackumulerade årsavkastningen under 2012 till +0,58%. Sedan fondens start 2008 uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 3,7% till en standardavvikelse på 2%. HFR Equity Market Neutral Index gav som jämförelse -1,2% i avkastning under samma period, med en standardavvikelse på 4,7%. Sharpe-kvoten för SEB True Market Neutral uppgår till respektabla 1,44 (HFR EMN -0,43).
Även för SEB’s andra hedgefond-i-fond visade sig maj månad bli en utmaning. Fonden Dynamic Manager Alpha tappade -0,32% jämfört med en förlust på -1,55% för HFRX HF Index. För helåret är Dynamic Manager Alpha upp cirka en procent, medan HFRX HF Index var upp +2,31% för samma period. Den ackumulerade avkastningen sedan starten 2010 summerar till 22,89%, vilket klart överstiger index som tappat nästan 2% under samma period. SEB planerar även att erbjuda fonden som Luxemburg-baserad UCITS-fond från och med 1 juli.
Bankens singelstrategifond, SEB Hedge Fixed Income som fokuserar på räntemarknaden, lyckades skapa en positiv avkastning på 0,99% i juni (ack +1,3%). Fondens totala tillgångar under förvaltning var 2.140 MSEK och hade ett nettoinlöde på  21 MSEK under månaden.
CTA/Managed Futures-strategi, SEB Asset Selection, förlorade 4% i juni, den största månatliga nedgången hittills under 2012, vilket utökade årets totala förlust till -6,4%. Fonden tappade pengar (i procent räknat) inom tillgångsslagen aktier (-0,5%), räntemarknad (-1,8%) och valutor (-2,0%), medan råvaror var oförändrade. Den dagliga korrelationen med aktiemarknaden (MSCI World) och obligationsmarknaden (JPM Global Government Bonds) har varit -0,18 respektive +0,24.
Vad gäller riskallokering skriver förvaltaren i det senaste månadsbrevet till investerarna: “Vid månadens slut hade portföljen en förväntad volatilitet på 15,1%. Fördelningen av portföljvolatiliteten ser ut som följer: vi hade större riskbidrag från räntemarknaden (7,1%), medelstort riskbidrag från valutamarknader (5,4%), mindre riskbidrag från aktier (2,4%) och råvaror (1,6%). Diversifieringseffekter reducerade den förväntade risken med 1,5%.”

Bild: (c) shutterstock—alex saberi

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...