CTA

Månadsuppdatering av SEBs hedgefonder

 Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEB True Market Neutral förlorade -0,24% i maj, vilket reducerar den ackumulerade årsavkastningen under 2012 till +0,58%. Sedan fondens start 2008 uppgår den genomsnittliga årliga avkastningen till 3,7% till en standardavvikelse på 2%. HFR Equity Market Neutral Index gav som jämförelse -1,2% i avkastning under samma period, med en standardavvikelse på 4,7%. Sharpe-kvoten för SEB True Market Neutral uppgår till respektabla 1,44 (HFR EMN -0,43).
Även för SEB’s andra hedgefond-i-fond visade sig maj månad bli en utmaning. Fonden Dynamic Manager Alpha tappade -0,32% jämfört med en förlust på -1,55% för HFRX HF Index. För helåret är Dynamic Manager Alpha upp cirka en procent, medan HFRX HF Index var upp +2,31% för samma period. Den ackumulerade avkastningen sedan starten 2010 summerar till 22,89%, vilket klart överstiger index som tappat nästan 2% under samma period. SEB planerar även att erbjuda fonden som Luxemburg-baserad UCITS-fond från och med 1 juli.
Bankens singelstrategifond, SEB Hedge Fixed Income som fokuserar på räntemarknaden, lyckades skapa en positiv avkastning på 0,99% i juni (ack +1,3%). Fondens totala tillgångar under förvaltning var 2.140 MSEK och hade ett nettoinlöde på  21 MSEK under månaden.
CTA/Managed Futures-strategi, SEB Asset Selection, förlorade 4% i juni, den största månatliga nedgången hittills under 2012, vilket utökade årets totala förlust till -6,4%. Fonden tappade pengar (i procent räknat) inom tillgångsslagen aktier (-0,5%), räntemarknad (-1,8%) och valutor (-2,0%), medan råvaror var oförändrade. Den dagliga korrelationen med aktiemarknaden (MSCI World) och obligationsmarknaden (JPM Global Government Bonds) har varit -0,18 respektive +0,24.
Vad gäller riskallokering skriver förvaltaren i det senaste månadsbrevet till investerarna: “Vid månadens slut hade portföljen en förväntad volatilitet på 15,1%. Fördelningen av portföljvolatiliteten ser ut som följer: vi hade större riskbidrag från räntemarknaden (7,1%), medelstort riskbidrag från valutamarknader (5,4%), mindre riskbidrag från aktier (2,4%) och råvaror (1,6%). Diversifieringseffekter reducerade den förväntade risken med 1,5%.”

Bild: (c) shutterstock—alex saberi

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.