DNB: Räntenetto i fokus efter miss 1KV

STOCKHOLM (Direkt) Efter en miss i räntenettot i det första kvartalet riktas blickarna åter mot intäktsraden när DNB, först ut av de nordiska storbankerna, rapporterar för det andra kvartalet den 12 juli. Även kärnprimärkapitalrelationen står i blickfånget inför den norska bankens rapportsläpp.

“Vi prognostiserar en sekventiell ökning på 1 procent i räntenettot. Tremånaders Nibor minskade 30 baspunkter under det andra kvartalet, vilket implicerar att marginalerna på inlåningen sannolikt är negativa, och utlåningsmarginalerna kommer sannolikt ha fortsatt upp medan upplåningen och andra effekter bör vara fortsatt negativa i kvartalet”, skriver Handelsbanken Capital Markets i en analys i slutet av juni.

Nomura menar i sin tur att en förbättring i räntenettot jämfört med det första kvartalet är viktigt för att visa att den tillväxttakt DNB guidar för är på rätt spår.

“Underliggande kundmarginaler ser ut att öka men huvudfrågan är vilken påverkan högre upplåningskostnader kommer att ge”, skriver Nomura i en analys från juni och syftar på att upplåningskostnaderna belastade räntenettot i det första kvartalet.

Enligt SME Direkts sammanställning av 25 analytikers prognoser väntas DNB:s räntenetto öka en dryg procent från det första kvartalet, till 6.749 miljoner norska kronor. Jämfört med fjolåret ger det en tillväxt på knappt 12 procent.

Enligt DNB ska tillväxten i räntenettot ligga på ungefär 8 procent mätt som ett genomsnitt på rullande 12 månader.

Provisionsnettot spås uppgå till 1.735 miljoner norska kronor (1.813) och nettot av bankens mellan kvartalen volatila finansiella poster väntas nu bli 2.211 miljoner (1.351).

“Efter att basisswappen EUR/USD vidgats med 16 baspunkter prognostiserar vi en marknadsvärderingsvinst på 1,3 miljarder norska kronor i det andra kvartalet”, skriver Handelsbanken och jämför med en motsvarande förlust på 2,4 miljarder föregående kvartal.

Nomura prognostiserar i sin tur kvartalets positiva effekt från basisswappen till 1,2 miljarder norska kronor, vilket även är snittprognosen i SME Direkts sammanställning.

Totalt väntas DNB:s intäkter uppgår till 11,3 miljarder kronor (10,0) och kostnaderna till 5,1 miljarder (4,9), vilket ger banken ett förväntat k/i-tal på 45,6 procent (49,2).

Kreditförlusterna väntas enligt SME Direkts snittprognos komma in på 865 miljoner. Det kan jämföras med 784 miljoner i första kvartalet och 457 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

“Vi prognostiserar att kreditförlusterna netto uppgår till 30 baspunkter (25 punkter Q1) drivet av högre kreditförluster inom shipping. Vi estimerar att förlusterna inom shipping ökar till 70 baspunkter (55 punkter Q1)”, skriver Handelsbanken, vars kreditförlustprognos är 971 miljoner norska kronor.

Före kreditförluster väntas DNB redovisa en vinst på 6,1 miljarder norska kronor i det andra kvartalet (5,1) och efter avdrag för snittprognosen för kreditförlusterna väntas resultatet före skatt uppgå till knappt 5,3 miljarder (4,7).

Senast i rapporten för det första kvartalet upprepade DNB att årets
kreditförluster väntas komma in i linje med vad banken rapporterade under 2011. Enligt SME ligger rådande prognos för 2011 på 3,6 miljarder kronor, jämfört med de drygt 3,4 miljarder som rapporterades av banken för fjolåret.

Nomura tror att presentationen av DNB:s resultat kommer att centreras till kapitalfrågan och bankledningens tidigare planer om möjligheten att avyttra tillgångar eller annan typ av självhjälp för att lyfta sin kärnprimärkapitalrelation.

“Men vi förväntar oss en mer detaljerad plan först vid kapitalmarknadsdagen den 6 september”, skriver Nomura.

Handelsbanken prognostiserar att DNB lyfter sin kärnprimärkapitalrelation, inklusive övergångsregler, med 20 baspunkter, till 9,6 procent. Enligt full Basel III kan nyckeltalet dock komma in omkring 170 punkter högre, på 11,3 procent, enligt Handelsbanken Capital Markets beräkningar.

DNB släpper sin kvartalsrapport klockan 07.30 den 12 juli, följt av en
presskonferens klockan 09.30 i Oslo.

Bild: (c) Kheng Guan Toh—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.