Ragnhild Wiborg stänger butiken – Consepio går i graven

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att det är och har varit tuffa tider för många hedgefondförvaltare de senaste åren har nog inte undgått någon med viss insikt i frågan. Nu har hedgefondprofilen Ragnhild Wiborg meddelat att Consepio kommit till vägs ände och att förvaltningsbolaget har beslutat stänga fonden. Det meddelades på fondens hemsida i slutet av september.

Många små hedgefonder har under en längre tid känt sig tvungna att antingen lägga ner eller gå ihop med andra i samma situation, för att mäkta med förändrade regler och ökade krav från myndigheter. Men nu börjar det krypa uppåt i storlek: även något större fonder känner av de kärvare tiderna, där avkastningen – och därmed de stora intäkterna från vinstdelningen – uteblivit. Detta driver på utvecklingen mot mer konsolidering av fondmarknaden, alternativt utslagning av de som inte lyckas. Några har redan stängt ner – t.ex. fonden Eikos som förvaltades av H. Lunden Kapitalförvaltning – trots tämligen stort kapital under förvaltning.

På sin hemsida skriver Ragnhild Wiborg: “Efter mer än tio års förvaltning sedan Consepios start ser vi oss nödgade att stänga ned en fond som tidvis haft goda förvaltningsresultat, men som det senaste året uppvisat svag avkastning vilket har varit en besvikelse både för investerare och portföljförvaltare. Vår investeringsfilosofi har alltid varit baserad på en långsiktig fundamental syn på ekonomin, finansiella marknader och individuella aktier. Den aktiemarknad vi upplevt den senaste tiden har påverkats mer av pengaflöden drivna av politikers och centralbankers agerande än av fundamentala ekonomiska förhållanden eller bolagsspecifik utveckling. Detta har medfört att det har blivit svårt att uppvisa tillräcklig avkastning med Consepios investeringsfilosofi inom en tidsram som är acceptabel för våra andelsägare.”

Frågan som man ställer sig: vem kommer att tvingas kasta in handduken nästa gång?

Bild: (c) Thorben Wengert—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.