- Advertisement -
- Advertisement -

Ragnhild Wiborg stänger butiken – Consepio går i graven

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att det är och har varit tuffa tider för många hedgefondförvaltare de senaste åren har nog inte undgått någon med viss insikt i frågan. Nu har hedgefondprofilen Ragnhild Wiborg meddelat att Consepio kommit till vägs ände och att förvaltningsbolaget har beslutat stänga fonden. Det meddelades på fondens hemsida i slutet av september.

Många små hedgefonder har under en längre tid känt sig tvungna att antingen lägga ner eller gå ihop med andra i samma situation, för att mäkta med förändrade regler och ökade krav från myndigheter. Men nu börjar det krypa uppåt i storlek: även något större fonder känner av de kärvare tiderna, där avkastningen – och därmed de stora intäkterna från vinstdelningen – uteblivit. Detta driver på utvecklingen mot mer konsolidering av fondmarknaden, alternativt utslagning av de som inte lyckas. Några har redan stängt ner – t.ex. fonden Eikos som förvaltades av H. Lunden Kapitalförvaltning – trots tämligen stort kapital under förvaltning.

På sin hemsida skriver Ragnhild Wiborg: “Efter mer än tio års förvaltning sedan Consepios start ser vi oss nödgade att stänga ned en fond som tidvis haft goda förvaltningsresultat, men som det senaste året uppvisat svag avkastning vilket har varit en besvikelse både för investerare och portföljförvaltare. Vår investeringsfilosofi har alltid varit baserad på en långsiktig fundamental syn på ekonomin, finansiella marknader och individuella aktier. Den aktiemarknad vi upplevt den senaste tiden har påverkats mer av pengaflöden drivna av politikers och centralbankers agerande än av fundamentala ekonomiska förhållanden eller bolagsspecifik utveckling. Detta har medfört att det har blivit svårt att uppvisa tillräcklig avkastning med Consepios investeringsfilosofi inom en tidsram som är acceptabel för våra andelsägare.”

Frågan som man ställer sig: vem kommer att tvingas kasta in handduken nästa gång?

Bild: (c) Thorben Wengert—pixelio.de

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -