- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonden Consepio ökar i Lappland Goldminers i samband med nyemission

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Gruvbolaget Lappland Goldminers prospekt avseende den beslutade företrädesemissionen är nu offentliggjort och i ett pressmeddelande framgår detaljerna. Företrädesmissionen, som tillför bolaget cirka 78 miljoner kronor före kostnader, är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Styrelse, ledande befattningshavare och större aktieägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 18 procent av företrädesemissionen. Resterande del, motsvarande cirka 82 procent av företrädesemissionen, är garanterad genom emissionsgarantier. Garantikonsortiet består av större aktieägare i Lappland Goldminers, externa garanter och bolagets finansiella rådgivare Evli Bank Plc. Därutöver har en av bolagets större aktieägare, hedgefonden Consepio, ställt sig positiv till att teckna sin del i företrädesemissionen.

Av villkoren framgår att tre befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier, till kurs 1,40 kr per aktie.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Estlander Awaiting the Black Swan

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish systematic asset manager Estlander & Partners has been in the business of providing so-called “crisis alpha” for decades through one...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -