Hedgefonden Consepio ökar i Lappland Goldminers i samband med nyemission

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Gruvbolaget Lappland Goldminers prospekt avseende den beslutade företrädesemissionen är nu offentliggjort och i ett pressmeddelande framgår detaljerna. Företrädesmissionen, som tillför bolaget cirka 78 miljoner kronor före kostnader, är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Styrelse, ledande befattningshavare och större aktieägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 18 procent av företrädesemissionen. Resterande del, motsvarande cirka 82 procent av företrädesemissionen, är garanterad genom emissionsgarantier. Garantikonsortiet består av större aktieägare i Lappland Goldminers, externa garanter och bolagets finansiella rådgivare Evli Bank Plc. Därutöver har en av bolagets större aktieägare, hedgefonden Consepio, ställt sig positiv till att teckna sin del i företrädesemissionen.

Av villkoren framgår att tre befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier, till kurs 1,40 kr per aktie.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.