- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonden Consepio ökar i Lappland Goldminers i samband med nyemission

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Gruvbolaget Lappland Goldminers prospekt avseende den beslutade företrädesemissionen är nu offentliggjort och i ett pressmeddelande framgår detaljerna. Företrädesmissionen, som tillför bolaget cirka 78 miljoner kronor före kostnader, är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Styrelse, ledande befattningshavare och större aktieägare har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 18 procent av företrädesemissionen. Resterande del, motsvarande cirka 82 procent av företrädesemissionen, är garanterad genom emissionsgarantier. Garantikonsortiet består av större aktieägare i Lappland Goldminers, externa garanter och bolagets finansiella rådgivare Evli Bank Plc. Därutöver har en av bolagets större aktieägare, hedgefonden Consepio, ställt sig positiv till att teckna sin del i företrädesemissionen.

Av villkoren framgår att tre befintliga aktier berättigar till teckning av två nya aktier, till kurs 1,40 kr per aktie.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The 2x Version of Calculo Evolution

Stockholm (HedgeNordic) – Commodity-focused quantitative manager Calculo Capital has launched a higher risk, higher return version of its Calculo Evolution Fund. The original trend-following strategy...

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...