Omstart av CB Hedge lyckad

London (HedgeFonder.nu) – CB Hedge har sedan omstarten för tre år sedan uppnått det satta avkastningsmålet. Målsättningen om en årlig avkastning på 10-15% är ambitiös med tanke på rådande börsklimat, men fonden har levererat 10% årligen de senaste tre åren.

Omstarten gjordes efter vad CB Asset Management själv även kallar ”uppenbart misslyckande” i ett uttalande efter att fonden tappat 39% på knappt sex månader. De viktigaste förändringarna som gjordes för att förhindra ett upprepande av förlusterna var att bredda den långa portföljen, både vad gäller antal innehave men även sektorer för att undvika vara ”lång äpplen och kort päron”, som CB uttrycker det i sitt uttalande. Man ökade även betat i den långa portföljen för att uppnå marknadsneutralitet i fonden. Mäter man risken i portföljen har fonden även nått målet om att fonden ska ha en standardavvikelse på runt 10%, vilket man uppnått genom just en bredare portfölj.

Hedgefonder är tänkta att fungera som ett skydd, en hedge, mot nedgång i aktiemarknaden, vilket många investerare efter finanskrisen fick lära sig inte fungerade i praktiken. För att fungera är det viktigt att hedgefonden är okorrelerad med aktiemarknaderna och helst i jämförelse med andra hedgefonder också, för att investerare ska kunna få en bra diversifiering. Enligt CBs uttalande har nu CB Hedge obefintlig korrelation med både globala, regionala och nationella aktieindex. Korrelationen är också obefintlig med andra hedgefonder.

 

 

Bild: (c) FotolEdhar—Fotolia.com 

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.