Grön fond från CB Asset Management får 5 stjärnor av Morningstar

Stockholm, (HedgeFonder.nu) – CB Asset Management utgår från etiska riktlinjer när de investerar och förvaltaren investerar inte i bolag som är verksamma inom tobak och alkohol, vapentillverkning, spel och dobbel och pornografi. CB Asset Management strävar även efter att de företag de investerar i skall verka för att främja de mänskliga rättigheterna.

I ett email nyligen berättade att det skett positiva förändringar i samband med att Morningstar uppdaterade sin rating härom veckan vad gäller de fonder de förvaltar:

–       European Quality Fund har, som en av tre fonder i kategorin ”Europa, mix bolag”, nu fem stjärnor på samtliga perioder, dvs. 3, 5 och 10 år. Totalt ingår 121 fonder i kategorin.

–       Save Earth Fund är nu den enda fonden i kategorin ”, miljö” med fem stjärnor av totalt 24 fonder.

–       CB Hedge har nu tre stjärnor, från tidigare två, i kategorin ”Hedgefond, aktier, Europa” av totalt 28 fonder. Endast en fond har fem stjärnor och en har fyra stjärnor.

European Quality Fund lanserades 1995 och är en long-only fond som investerar i stora och mellanstora europeiska bolag. Fonden investerar i europeiska företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Portföljen är mycket , med mellan 18 och 25 olika innehav. Förvaltarnas investeringsperspektiv är långsiktigt i det avseendet att ingen form av kortsiktig handel bedrivs. Förvaltarna allokerar mellan de olika aktierna endast med utgångspunkt från den enskilda aktiens potential, utan hänsyn till deras respektive vikt i olika index, vilket kan göra att fondens utveckling ibland avviker mycket från marknadens utveckling. Förvaltningen är baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa investeringskriterier.

Save Earth Fund investerar i förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering genom köp av aktivt förvaltade fonder, börshandlade fonder och aktier. Fonden är den enda i sitt slag i .

CB Hedge lanserades 2007 och är en hedgefond europeiska aktier. På den långa sidan investerar förvaltarna i ett koncentrerat urval av aktier från bolagets fond European Quality Fund. Samtidigt tar fonden en kort position i ett europaindex, vilket ska ge ett systematiskt skydd vid nedgång. Förvaltningen är aktiv, men bygger ändå på långsiktighet i aktieurvalet. Vanligtvis är omsättningen i portföljen mycket låg.

Under det hittills tämligen utmanande året 2011, fram till och med 30 augusti, är European Quality Fund ner -11,2%, Save Earth Fund tappade -17,67% av och CB Hedge gått ner blygsamma -2,66% YTD (genomsnittlig årlig tillväxttakt sedan fondstart -0,24%) . Under samma period gick MSCI World Index ned med -10,5% och Equity Index backade -0,3%. Om man tittar på årlig genomsnittlig avkastning ser den relative bilden ljusare ut. På rullande 36 månader (eller sedan fondens start) har European Quality Fund gett +0,35% (-3,57% för index), Save Earth Fund har tappat -4% (1,49% for index) och CB Hedge -0,24% (-2,02%).

Ansvariga för samtliga tre fonder är Carl Bernadotte, Alexander Jansson och Marcus Grimfors.

 

Bild: (C) Fotolia_322793_Subscription_L

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.