- Advertisement -
- Advertisement -

Grön fond från CB Asset Management får 5 stjärnor av Morningstar

- Advertisement -

Stockholm, (HedgeFonder.nu) – CB Asset Management utgår från etiska riktlinjer när de investerar och förvaltaren investerar inte i bolag som är verksamma inom tobak och alkohol, vapentillverkning, spel och dobbel och pornografi. CB Asset Management strävar även efter att de företag de investerar i skall verka för att främja de mänskliga rättigheterna.

I ett email nyligen berättade CB Fonder att det skett positiva förändringar i samband med att Morningstar uppdaterade sin rating härom veckan vad gäller de fonder de förvaltar:

–       European Quality Fund har, som en av tre fonder i kategorin ”Europa, mix bolag”, nu fem stjärnor på samtliga perioder, dvs. 3, 5 och 10 år. Totalt ingår 121 fonder i kategorin.

–       Save Earth Fund är nu den enda fonden i kategorin ”Branschfond, miljö” med fem stjärnor av totalt 24 fonder.

–       CB Hedge har nu tre stjärnor, från tidigare två, i kategorin ”Hedgefond, aktier, Europa” av totalt 28 fonder. Endast en fond har fem stjärnor och en har fyra stjärnor.

European Quality Fund lanserades 1995 och är en long-only fond som investerar i stora och mellanstora europeiska bolag. Fonden investerar i europeiska företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Portföljen är mycket koncentrerad, med mellan 18 och 25 olika innehav. Förvaltarnas investeringsperspektiv är långsiktigt i det avseendet att ingen form av kortsiktig handel bedrivs. Förvaltarna allokerar mellan de olika aktierna endast med utgångspunkt från den enskilda aktiens potential, utan hänsyn till deras respektive vikt i olika index, vilket kan göra att fondens utveckling ibland avviker mycket från marknadens utveckling. Förvaltningen är baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa investeringskriterier.

Save Earth Fund investerar i förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering genom köp av aktivt förvaltade fonder, börshandlade fonder och aktier. Fonden är den enda i sitt slag i Sverige.

CB Hedge lanserades 2007 och är en hedgefond lång/kort europeiska aktier. På den långa sidan investerar förvaltarna i ett koncentrerat urval av aktier från bolagets fond European Quality Fund. Samtidigt tar fonden en kort position i ett europaindex, vilket ska ge ett systematiskt skydd vid nedgång. Förvaltningen är aktiv, men bygger ändå på långsiktighet i aktieurvalet. Vanligtvis är omsättningen i portföljen mycket låg.

Under det hittills tämligen utmanande året 2011, fram till och med 30 augusti, är European Quality Fund ner -11,2%, Save Earth Fund tappade -17,67% av NAV och CB Hedge gått ner blygsamma -2,66% YTD (genomsnittlig årlig tillväxttakt sedan fondstart -0,24%) . Under samma period gick MSCI World Index ned med -10,5% och HFRX Equity Market Neutral Index backade -0,3%. Om man tittar på årlig genomsnittlig avkastning ser den relative bilden ljusare ut. På rullande 36 månader (eller sedan fondens start) har European Quality Fund gett +0,35% (-3,57% för index), Save Earth Fund har tappat -4% (1,49% for index) och CB Hedge -0,24% (-2,02%).

Ansvariga förvaltare för samtliga tre fonder är Carl Bernadotte, Alexander Jansson och Marcus Grimfors.

 

Bild: (C) Fotolia_322793_Subscription_L

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Early Buy Signals Ignite a Rebound

Stockholm (HedgeNordic) – In mid-November 2022, Nils Brobacke launched Brobacke Global Allokering, a discretionary multi-asset global macro fund. Following mixed performance in the first...

Dial Up Return, Not Risk: The Z-Shift Framework

By Russell Korgaonkar and Graham Robertson – Man AHL: Over the past few years, we have written about how it is possible to build...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -