- Advertisement -
- Advertisement -

Grön fond från CB Asset Management får 5 stjärnor av Morningstar

- Advertisement -

Stockholm, (HedgeFonder.nu) – CB Asset Management utgår från etiska riktlinjer när de investerar och förvaltaren investerar inte i bolag som är verksamma inom tobak och alkohol, vapentillverkning, spel och dobbel och pornografi. CB Asset Management strävar även efter att de företag de investerar i skall verka för att främja de mänskliga rättigheterna.

I ett email nyligen berättade CB Fonder att det skett positiva förändringar i samband med att Morningstar uppdaterade sin rating härom veckan vad gäller de fonder de förvaltar:

–       European Quality Fund har, som en av tre fonder i kategorin ”Europa, mix bolag”, nu fem stjärnor på samtliga perioder, dvs. 3, 5 och 10 år. Totalt ingår 121 fonder i kategorin.

–       Save Earth Fund är nu den enda fonden i kategorin ”Branschfond, miljö” med fem stjärnor av totalt 24 fonder.

–       CB Hedge har nu tre stjärnor, från tidigare två, i kategorin ”Hedgefond, aktier, Europa” av totalt 28 fonder. Endast en fond har fem stjärnor och en har fyra stjärnor.

European Quality Fund lanserades 1995 och är en long-only fond som investerar i stora och mellanstora europeiska bolag. Fonden investerar i europeiska företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Portföljen är mycket koncentrerad, med mellan 18 och 25 olika innehav. Förvaltarnas investeringsperspektiv är långsiktigt i det avseendet att ingen form av kortsiktig handel bedrivs. Förvaltarna allokerar mellan de olika aktierna endast med utgångspunkt från den enskilda aktiens potential, utan hänsyn till deras respektive vikt i olika index, vilket kan göra att fondens utveckling ibland avviker mycket från marknadens utveckling. Förvaltningen är baserad på såväl kvantitativa som kvalitativa investeringskriterier.

Save Earth Fund investerar i förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering genom köp av aktivt förvaltade fonder, börshandlade fonder och aktier. Fonden är den enda i sitt slag i Sverige.

CB Hedge lanserades 2007 och är en hedgefond lång/kort europeiska aktier. På den långa sidan investerar förvaltarna i ett koncentrerat urval av aktier från bolagets fond European Quality Fund. Samtidigt tar fonden en kort position i ett europaindex, vilket ska ge ett systematiskt skydd vid nedgång. Förvaltningen är aktiv, men bygger ändå på långsiktighet i aktieurvalet. Vanligtvis är omsättningen i portföljen mycket låg.

Under det hittills tämligen utmanande året 2011, fram till och med 30 augusti, är European Quality Fund ner -11,2%, Save Earth Fund tappade -17,67% av NAV och CB Hedge gått ner blygsamma -2,66% YTD (genomsnittlig årlig tillväxttakt sedan fondstart -0,24%) . Under samma period gick MSCI World Index ned med -10,5% och HFRX Equity Market Neutral Index backade -0,3%. Om man tittar på årlig genomsnittlig avkastning ser den relative bilden ljusare ut. På rullande 36 månader (eller sedan fondens start) har European Quality Fund gett +0,35% (-3,57% för index), Save Earth Fund har tappat -4% (1,49% for index) och CB Hedge -0,24% (-2,02%).

Ansvariga förvaltare för samtliga tre fonder är Carl Bernadotte, Alexander Jansson och Marcus Grimfors.

 

Bild: (C) Fotolia_322793_Subscription_L

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...