- Advertisement -
- Advertisement -

Fondlansering: Scientia Asien

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – När vi intervjuade Erik Lidén, fondförvaltare på Scientia Hedge och Scientia Sverige i mitten av juli på hedgenordic.com, var en av frågorna vi frågade honom: Du fokuserar enbart på svenska aktier och speciellt på stora bolag. Stämmer påståendet, att om systemet fungerar, borde det även fungera på andra utvecklade och pålitliga marknader, och bör fungera ännu bättre i mindre aktiebolag?

Eriks svar verkade rakt vid den tidpunkten: Det första påståendet är sant. Vår modell skulle fungera även på andra marknader där vi kan få tillgång till information om insiderhandel via offentliga register. Det andra påståendet är inte riktigt sant, i varje fall inte i Sverige. Om man tar hänsyn till risken i mindre bolag blir faktiskt den riskjusterade avkastningen lägre. Och utöver det bör man ta hänsyn till likviditetsaspekter i sådana bolag

Nåväl, det verkar som att vi triggade någonting där hos den Göteborgsbaserade förvaltaren. Den 15e september började förvaltarna för Scientia Asien att trada. Som namnet antyder så är fokus här på asiatiska marknader. Förvaltningen av Scientia Asien följer Scientias Insider­Modell på en rad intressanta marknader i Asien en region med en mycket hög tillväxt. Placeringarna sker huvudsakligen i Filippierna, Hong Kong, Indien, Malaysia, Singapore och Sydkorea. På samtliga dessa aktiemarknader finns det dagligen tillgång till information kring de aktieaffärer som insiders gör i det egna bo­la­get. Det finns gott om insiders att följa på dessa marknader. Inte mind­re än 57 000 stycken. Och de äger aktier i de egna bolagen för 1 600 miljarder kronor.

En av kärnbudskapen i Scientias tradingtillvägagångssätt är att över längre tidsperioder kan en investerare få fördelar genom att nyttja den sammantagna kunskapen hos företagsledare. Medan insiders kan ha vissa fördelar vad gäller kunskap och förståelse för deras eget företag och bransch så är detta naturligtvis inte ett ”safe haven” oberoende av den makroekonomiska utvecklingen och globala trender som tenderar att korrelera. Augusti 2011 var en speciell månad på många sätt för traders. Ett faktum som Erik belyser och som ofta missas av ”outsiders” är att: ”Under augusti har insiders varit väldigt benägna att göra affärer, framförallt att köpa aktier. Sammanlagt är det 43 vd:ar som har gjort affärer senaste tre månaderna, 40 av dem har köpt. Vårt index är uppe på 200 som är den högsta nivån det kan nå, aktivitetsindex är uppe på 166 vilket också är anmärkningsvärt högt.“ Sade Erik Lidén till E24 I en intervju nyligen. Scientia Asien är firmans tredje fond som följer insidermodellen, utöver Scinetia Hedge och Scientia Sverige. Fram till 30e augusti hade Scientia Hedge backat 7,9 % och Scientia Sverige hade förlorat 16 % av sitt värde, jämfört med SIXPRX som backade 15,3 % och OMX 30 som förlorat 17,4 % under samma period. Inga siffror för den nya Asienfonden var publika ännu.

 

Bild: (C) Fotolia_12868941_Subscription

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -