Fondlansering: Scientia Asien

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – När vi intervjuade Erik Lidén, fondförvaltare på Scientia Hedge och Scientia Sverige i mitten av juli på hedgenordic.com, var en av frågorna vi frågade honom: Du fokuserar enbart på svenska aktier och speciellt på stora bolag. Stämmer påståendet, att om systemet fungerar, borde det även fungera på andra utvecklade och pålitliga marknader, och bör fungera ännu bättre i mindre aktiebolag?

Eriks svar verkade rakt vid den tidpunkten: Det första påståendet är sant. Vår modell skulle fungera även på andra marknader där vi kan få tillgång till information om insiderhandel via offentliga register. Det andra påståendet är inte riktigt sant, i varje fall inte i Sverige. Om man tar hänsyn till risken i mindre bolag blir faktiskt den riskjusterade avkastningen lägre. Och utöver det bör man ta hänsyn till likviditetsaspekter i sådana bolag

Nåväl, det verkar som att vi triggade någonting där hos den Göteborgsbaserade förvaltaren. Den 15e september började förvaltarna för Scientia Asien att trada. Som namnet antyder så är fokus här på asiatiska marknader. Förvaltningen av Scientia Asien följer Scientias Insider­Modell på en rad intressanta marknader i Asien en region med en mycket hög tillväxt. Placeringarna sker huvudsakligen i Filippierna, Hong Kong, Indien, Malaysia, Singapore och Sydkorea. På samtliga dessa aktiemarknader finns det dagligen tillgång till information kring de aktieaffärer som insiders gör i det egna bo­la­get. Det finns gott om insiders att följa på dessa marknader. Inte mind­re än 57 000 stycken. Och de äger aktier i de egna bolagen för 1 600 miljarder kronor.

En av kärnbudskapen i Scientias tradingtillvägagångssätt är att över längre tidsperioder kan en investerare få fördelar genom att nyttja den sammantagna kunskapen hos företagsledare. Medan insiders kan ha vissa fördelar vad gäller kunskap och förståelse för deras eget företag och bransch så är detta naturligtvis inte ett ”safe haven” oberoende av den makroekonomiska utvecklingen och globala trender som tenderar att korrelera. Augusti 2011 var en speciell månad på många sätt för traders. Ett faktum som Erik belyser och som ofta missas av ”outsiders” är att: ”Under augusti har insiders varit väldigt benägna att göra affärer, framförallt att köpa aktier. Sammanlagt är det 43 vd:ar som har gjort affärer senaste tre månaderna, 40 av dem har köpt. Vårt index är uppe på 200 som är den högsta nivån det kan nå, aktivitetsindex är uppe på 166 vilket också är anmärkningsvärt högt.“ Sade Erik Lidén till E24 I en intervju nyligen. Scientia Asien är firmans tredje fond som följer insidermodellen, utöver Scinetia Hedge och Scientia Sverige. Fram till 30e augusti hade Scientia Hedge backat 7,9 % och Scientia Sverige hade förlorat 16 % av sitt värde, jämfört med SIXPRX som backade 15,3 % och OMX 30 som förlorat 17,4 % under samma period. Inga siffror för den nya Asienfonden var publika ännu.

 

Bild: (C) Fotolia_12868941_Subscription

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.