- Advertisement -
- Advertisement -

Scientia tar fondförvaltningen efter insiders globalt

- Advertisement -

Fondbolaget Scientia Fund Management lanserar nu fem nya aktiefonder som tar rygg på
insiders på flera av världens största aktiemarknader och en global fond-i-fond efter
samma koncept.

Scientia förvaltar sedan tidigare specialfonden Scientia Hedge och aktiefonderna Scientia
Sverige och Scientia Asien som nyligen ändrat namn till Inside Sweden och Inside Asia.
Scientias förvaltningsmodell, InsiderModellen, bygger på att placera efter hur insiders
investerar i den egna aktien. Att följa investeringar av insiders, alltså bolagens
toppchefer, har visat sig vara framgångsrikt eftersom de vet bättre än utomstående hur
bolaget går. I Sverige måste insiders rapportera sina aktieaffärer i det egna bolaget till
Finansinspektionens insynsregister som är tillgängligt för allmänheten och i andra länder finns liknande register. Det är alltså denna information som InsiderModellen använder i sina investeringsbeslut.

Nu startar Scientia fem nya aktiefonder som placerar efter insiders i länderna Australien, Kanada, Storbritannien och i USA där man startar både en storbolags- och en småbolagsfond.

– Vi tar nu på allvar tar steget mot global fondförvaltning efter insiders och med de nya
fonderna kommer vi att täcka omkring 70 procent av det samlade börsvärdet i
världen, säger Erik Lidén, VD för Scientia.

STORA MARKNADER SOM SAKNAS I FONDUTBUDET

De sex största aktiemarknaderna i världen mätt i sitt samlade börsvärde är USA (47% av världens samlade börsvärde), Storbritannien (8%), Japan (8%), Kanada (4%), Frankrike (3%) och Australien (3%). På samma lista hamnar Sverige som aktiemarknad, där de flesta svenskar idag har sina aktieplaceringar, på plats 13 med drygt 1% av det globala börsvärdet. I Premiepensionssystemet där lite drygt 10 procent av svenskarnas allmänna pensionssparande är placerat finns exempelvis inga fonder inriktade på bara Australien eller Kanada och med inriktning mot Storbritannien finns bara en fond. – Med de nya fonderna ger vi investerare en unik möjlighet att ta rygg på de som vet mest om bolagen i respektive land men vi ger dem också en möjlighet att placera i flera råvaru- och energitunga länder som Australien och Kanada. Dessutom får man en exponering mot valutan på köpet vilket kan ge en ytterligare riskspridning, säger Erik Lidén.

FOND-I-FOND I SAMARBETE MED POSITIV PENSION

Samtidigt med de nya aktiefonderna startas en fond-i-fond i samarbete med
pensionsrådgivaren Positiv Pension – Positiv Pension Aktiv Global. Fonden, som kommer
att erbjudas exklusivt via Premiepensionssystemet, har ett globalt placeringsmandat i
aktier och kan i osäkra börsklimat placera en del eller hela fondkapitalet i räntor.
– I en allt mer ekonomiskt turbulent omvärld ställs det högre krav på förmågan att
investera optimalt. Vi har stor tilltro till Scientias InsiderModell och dess historiskt
goda resultat. Våra nu drygt 20 000 medlemmar får ett ökat kundvärde genom att
handeln kan vara än mer frekvent, investeringsmöjligheterna fler samtidigt som de
besparas kravet på individuell aktivitet, säger Oskar Berggren, VD för Positiv Pension.

KAN KÖPAS HOS FONDBOLAGET OCH FLERA ÅTERFÖRSÄLJARE

Fonderna kan köpas direkt via fondbolaget på www.scientia.se samt via en rad
nätmäklare, banker, försäkringsbolag och oberoende rådgivare. Fonderna finns också
valbara i Premiepensionssystemet.

De nya fonderna:

– Inside Australia
– Inside Canada
– Inside UK
– Inside USA
– Inside USA Small Cap
– Positiv Pension Aktiv Global

Scientias fonder sedan tidigare:

Scientia Asien
– Scientia Sverige
– Scientia Hedge

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...

Head of Research Havnen Leaves CARN

Stockholm (HedgeNordic) – Harald Havnen is leaving CARN Capital and his role as Head of Research to join Norway’s largest pension fund advisor Gabler...

Strand to Launch the “Essential”

Stockholm (HedgeNordic) – Former hedge fund manager Eric Strand is launching the fourth fund under his own fund boutique AuAg Fonder after receiving approval...

Back to the Old Home

Stockholm (HedgeNordic) – Carnegie’s previously announced acquisition of Carnegie Fonder has been completed. The acquisition completed under the umbrella of the newly formed Carnegie...