- Advertisement -
- Advertisement -

Scientia tar fondförvaltningen efter insiders globalt

- Advertisement -

Fondbolaget Scientia Fund Management lanserar nu fem nya aktiefonder som tar rygg på
insiders på flera av världens största aktiemarknader och en global fond-i-fond efter
samma koncept.

Scientia förvaltar sedan tidigare specialfonden Scientia Hedge och aktiefonderna Scientia
Sverige och Scientia Asien som nyligen ändrat namn till Inside Sweden och Inside Asia.
Scientias förvaltningsmodell, InsiderModellen, bygger på att placera efter hur insiders
investerar i den egna aktien. Att följa investeringar av insiders, alltså bolagens
toppchefer, har visat sig vara framgångsrikt eftersom de vet bättre än utomstående hur
bolaget går. I Sverige måste insiders rapportera sina aktieaffärer i det egna bolaget till
Finansinspektionens insynsregister som är tillgängligt för allmänheten och i andra länder finns liknande register. Det är alltså denna information som InsiderModellen använder i sina investeringsbeslut.

Nu startar Scientia fem nya aktiefonder som placerar efter insiders i länderna Australien, Kanada, Storbritannien och i USA där man startar både en storbolags- och en småbolagsfond.

– Vi tar nu på allvar tar steget mot global fondförvaltning efter insiders och med de nya
fonderna kommer vi att täcka omkring 70 procent av det samlade börsvärdet i
världen, säger Erik Lidén, VD för Scientia.

STORA MARKNADER SOM SAKNAS I FONDUTBUDET

De sex största aktiemarknaderna i världen mätt i sitt samlade börsvärde är USA (47% av världens samlade börsvärde), Storbritannien (8%), Japan (8%), Kanada (4%), Frankrike (3%) och Australien (3%). På samma lista hamnar Sverige som aktiemarknad, där de flesta svenskar idag har sina aktieplaceringar, på plats 13 med drygt 1% av det globala börsvärdet. I Premiepensionssystemet där lite drygt 10 procent av svenskarnas allmänna pensionssparande är placerat finns exempelvis inga fonder inriktade på bara Australien eller Kanada och med inriktning mot Storbritannien finns bara en fond. – Med de nya fonderna ger vi investerare en unik möjlighet att ta rygg på de som vet mest om bolagen i respektive land men vi ger dem också en möjlighet att placera i flera råvaru- och energitunga länder som Australien och Kanada. Dessutom får man en exponering mot valutan på köpet vilket kan ge en ytterligare riskspridning, säger Erik Lidén.

FOND-I-FOND I SAMARBETE MED POSITIV PENSION

Samtidigt med de nya aktiefonderna startas en fond-i-fond i samarbete med
pensionsrådgivaren Positiv Pension – Positiv Pension Aktiv Global. Fonden, som kommer
att erbjudas exklusivt via Premiepensionssystemet, har ett globalt placeringsmandat i
aktier och kan i osäkra börsklimat placera en del eller hela fondkapitalet i räntor.
– I en allt mer ekonomiskt turbulent omvärld ställs det högre krav på förmågan att
investera optimalt. Vi har stor tilltro till Scientias InsiderModell och dess historiskt
goda resultat. Våra nu drygt 20 000 medlemmar får ett ökat kundvärde genom att
handeln kan vara än mer frekvent, investeringsmöjligheterna fler samtidigt som de
besparas kravet på individuell aktivitet, säger Oskar Berggren, VD för Positiv Pension.

KAN KÖPAS HOS FONDBOLAGET OCH FLERA ÅTERFÖRSÄLJARE

Fonderna kan köpas direkt via fondbolaget på www.scientia.se samt via en rad
nätmäklare, banker, försäkringsbolag och oberoende rådgivare. Fonderna finns också
valbara i Premiepensionssystemet.

De nya fonderna:

– Inside Australia
– Inside Canada
– Inside UK
– Inside USA
– Inside USA Small Cap
– Positiv Pension Aktiv Global

Scientias fonder sedan tidigare:

Scientia Asien
– Scientia Sverige
– Scientia Hedge

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Capital Four Expands New York Team

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-headquartered Capital Four continues to strengthen its investment team in New York. The credit boutique has announced the hiring of three...

Lynx Surpasses 100 Employees

Stockholm (HedgeNordic) – Systematic asset manager Lynx Asset Management has recently surpassed 100 employees, with over 20 new hires in 2023 across its headquarters...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -