Carnegie Holdings rörelseintäkter -25% 2KV jämfört med 2011

STOCKHOLM (Direkt) Altorägda Carnegie Holdings rörelseintäkter minskade med 25 procent i det andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, till 408 miljoner kronor. Störst intäktstapp redovisade affärsområdet Investment Banking & Securities med en nedgång på drygt 30 procent.

Det framgår av Carnegie Holdings halvårsrapport.

Rörelseintäkterna inom Investment Banking & Securities summerades till 207 miljoner kronor i det andra kvartalet (301). Inom Private Banking & Structured Finance var intäkterna 170 miljoner (191) och för Fonder redovisades intäkterna till 39 miljoner i kvartalet (42).

Carnegie Holdings rörelsekostnader minskade 18 procent mot fjolåret, till 396 miljoner kronor.

Efter avdrag för jämförelsestörande kostnader på 44 miljoner kronor (17), främst relaterat till personalneddragningar, och utan kreditförluster (återvinning 2 miljoner kronor) redovisades resultatet före skatt till -32 miljoner (43).

Carnegie Holding kommer att fortsätta anpassa verksamheten för ett öka
effektiviteten och samordningen inom koncernen.

“Vi har en stor potential att sänka kostnaderna samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för tillväxt, inte minst inom sparandeområdet. Effekter av redan genomförda besparingsaktiviteter syns delvis i resultatet för första halvåret men en stor del av besparingarna kommer att få genomslag först under andra halvåret 2012 och helåret 2013”, skriver Pia Marions i sitt kombinerade finanschef- och vd-ord.

Carnegie Holdings har från slutet av 2011 till och med juni 2012 reducerat kostnaderna med motsvarande 250 miljoner kronor i årstakt, framgår det av halvårsrapporten.

“Givet de åtgärder som genomförts och är under genomförande räknar vi med att under 2013 nå en kostnadsnivå där de fasta rörelsekostnaderna uppgår till cirka 1.300 miljoner kronor (exklusive bonus, avskrivningar på koncernnivå och finansieringskostnader)”, skriver Pia Marions.

Motsvarande rörelsekostnader för helåret 2011 uppgick till 1.700 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 400 miljoner kronor i årstakt.

Thomas Eriksson tillträder nu som vd, framgår det.

Siffrorna ovan är enligt Carnegie Holdings operativa resultaträkning.

Bild: (c) shutterstock—SuriyaPhoto

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.