- Advertisement -
- Advertisement -

DNB ECO Absolute Return skapade imponerande avkastning i juli

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – DNB ECO Absolute Return Fund har haft svårt att skapa avkastning under första halvan av 2012. Under juli har fonden återhämtat sig tack vare imponerande avkastning på +12,2%. Den dubbelsiffriga förlusten som hade byggts upp under första delen av 2012 har nu raderats ut. Fonden är per den sista juli tillbaka och visar nu positiv avkastning för 2012. (+0,2 %) Avkastningen i juli är DNB ECO Absolute Return enskilt bästa månad sedan fonden startade i november 2010. Även om man inkluderar de tidigare resultaten för tradingstrategin, som är en avknoppning från multistrategifonden Skandia Global Hedge, som går tillbaka till juli 2008, så är månadens resultat en av de bästa. De geografiskt största bidragsgivarna under månaden var Asien (+7,5 %) följt av Japan (+1,8 %) och Europa (+1,5 %). Bolagsspecifikt var det två kinesiska bolag inom energilagring, Tianneng Power and Chaowei Power Holdings som var de största bidragsgivarna under juli månad. (båda innehaven är långa innehav), detta framgår av DNBs månadsbrev.

Fonden, som förvaltas av ett team lett av Jon Sigurdsen, är en lång/kort aktiehedgefond. Fonden kombinerar långa och korta positioner i aktier inom sektorn förnybar energi och i närliggande branscher, exempelvis energilagring och -bespa¬ring. Fonden investerar över hela världen. DNB ECO Absolute Return är en UCITS-fond som ger investeraren möjlighet att köpa och sälja fondandelar dagligen.

Förvaltarna skriver: “Trots att fonden är marknadsneutral, gör den pågående turbulensen inom de finansiella marknaderna att vår fundamentala analys blir mindre användbar som ett kortsiktigt verktyg för aktieurval. Detta förklarar en del av de svaga resultaten då marknaden i princip är helt makrodriven. Bransch- och bolagsspecifika händelser är förnärvarande av mindre betydelse i det korta perspektivet.” Fonden har en relativ låg nettoexponering mot aktiemarknaden och strävar därför efter att skapa avkastning oavsett hur aktiemarknaden utvecklas. Fonden har ett långsiktigt mål att över tiden avkasta mellan 7 till 12 procent över den riskfria räntan årligen. Standardavvikelsen ligger mellan 10-20 procent. I slutet av juli hade fonden en grossexponering på 372 % av NAV samt en netto exponering på -10 % av NAV. Fondförmögenheten uppgår till ca 500 miljoner SEK.

Bild: (c) shutterstock—Alfgar

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -