DNB ECO Absolute Return skapade imponerande avkastning i juli

Stockholm (HedgeFonder.nu) – DNB ECO Absolute Return Fund har haft svårt att skapa avkastning under första halvan av 2012. Under juli har fonden återhämtat sig tack vare imponerande avkastning på +12,2%. Den dubbelsiffriga förlusten som hade byggts upp under första delen av 2012 har nu raderats ut. Fonden är per den sista juli tillbaka och visar nu positiv avkastning för 2012. (+0,2 %) Avkastningen i juli är DNB ECO Absolute Return enskilt bästa månad sedan fonden startade i november 2010. Även om man inkluderar de tidigare resultaten för tradingstrategin, som är en avknoppning från multistrategifonden Skandia Global Hedge, som går tillbaka till juli 2008, så är månadens resultat en av de bästa. De geografiskt största bidragsgivarna under månaden var Asien (+7,5 %) följt av Japan (+1,8 %) och Europa (+1,5 %). Bolagsspecifikt var det två kinesiska bolag inom energilagring, Tianneng Power and Chaowei Power Holdings som var de största bidragsgivarna under juli månad. (båda innehaven är långa innehav), detta framgår av DNBs månadsbrev.

Fonden, som förvaltas av ett team lett av Jon Sigurdsen, är en lång/kort aktiehedgefond. Fonden kombinerar långa och korta positioner i aktier inom sektorn förnybar energi och i närliggande branscher, exempelvis energilagring och -bespa¬ring. Fonden investerar över hela världen. DNB ECO Absolute Return är en UCITS-fond som ger investeraren möjlighet att köpa och sälja fondandelar dagligen.

Förvaltarna skriver: “Trots att fonden är marknadsneutral, gör den pågående turbulensen inom de finansiella marknaderna att vår fundamentala analys blir mindre användbar som ett kortsiktigt verktyg för aktieurval. Detta förklarar en del av de svaga resultaten då marknaden i princip är helt makrodriven. Bransch- och bolagsspecifika händelser är förnärvarande av mindre betydelse i det korta perspektivet.” Fonden har en relativ låg nettoexponering mot aktiemarknaden och strävar därför efter att skapa avkastning oavsett hur aktiemarknaden utvecklas. Fonden har ett långsiktigt mål att över tiden avkasta mellan 7 till 12 procent över den riskfria räntan årligen. Standardavvikelsen ligger mellan 10-20 procent. I slutet av juli hade fonden en grossexponering på 372 % av NAV samt en netto exponering på -10 % av NAV. Fondförmögenheten uppgår till ca 500 miljoner SEK.

Bild: (c) shutterstock—Alfgar

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.