- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med hedgefondförvaltaren Jon Sigurdsen / ECO Absolut Return Hedge Fund

- Advertisement -

Hedgefonder.nu: Vad är er investeringsfilosofi?

Svar: Fonden (ECO) har en ambition att dra nytta av de affärsmöjligheter som uppstår inom sektorn förnybar energi. Förnybar energi är en sektor som har en hög tillväxt och är i ständig förvandling. Fondens filosofi är att generera en meravkastningen genom att aktivt förvalta en balanserad portfölj av långa och korta aktiepositioner. Målsättningen är att ECOs korrelation till aktiemarknaden ska vara mycket begränsad.

Hedgefonder.nu: Beskriv investeringsstrategin i detalj

Svar: Fondens universum har ett mycket stort omfång, både sett geografiskt och sett till företagens verksamheter. Vi bygger vår investeringsstrategi på tesen att det finns ingen “rätt” analysmetod för att finna affärsmöjligheterna inom en sektor som är så extremt fragmenterad och inkluderar embryon till framtidens energikällor. Oavsett vår opportunistiska inställning kommer alltid en fundamental “bottom-up” analys att utgöra grunden till fondens investeringsverksamhet.
Vi jämför resultatet från vår egen analys med marknadens analys av företaget. Vår egen analys tar bland annat fäste på:
• Hur stark är företagets strategiska position i enlighet med Michael Porter’s fem faktorer?
• Hur är företaget prissatt jämfört med vår egen värdering?
• Kan vi förvänta oss att normen för värdering för vissa typer av aktier inom området förnybar energi förändras och därmed aktiers momentum?
• Hur påverkar en enskild aktieposition portföljens risk?

Hedgefonder.nu: Vad gör er förvaltningsmodell unik?

Svar: Vi menar att vi har väl fungerande investeringsstrategi och en organisation som kan värdera vilka företag som kommer att över- eller underprestera i förhållande till marknadens förväntningar. DnB NOR Asset Management har i många år prioriterat förvaltning av sektorerna energi och förnybar energi. Den samlade erfarenhet vi fått genom åren är centralt för ett gott förvaltningsresultat. I tillägg lägger vi ner mycket resurser på systemstöd och i hur systemen kommunicerar på effektivaste sätt. Det ger förvaltaren unika möjligheter att i realtid följa portföljens skeende samt i förhand testa hur olika scenarier och positioner påverkar fondens resultat.
De senaste åren har vårt sektorfokuserade förvaltningsteam vunnit flera utmärkelser i konkurrens med andra globala aktörer, detsamma gäller vår “dealing desk”. Vi ser det självklart som ett bra betyg och ett tecken på att vi har något unikt att erbjuda.

Hedgefonder.nu: Vilken riskmetodik använder ni er av i förvaltningen och hur kontrollerar ni risken?

Svar: Vi skiljer distinkt mellan risk management och riskkontroll. Risk management är en integrerad del av förvaltningen och enheten för riskkontroll är fristående från förvaltningen och syftar till att kontrollera densamma.
Risk management sätter begränsningar för förvaltningen genom traditionell riskbudgetering, en Value-at-Risk modell används. Balanslimiter, limiter för portföljkoncentration och portföljlikviditet kompletterar sedan V-a-R limiten. ECO har också tydliga regler för hur stor nettoexponering fonden kan ha till aktiemarknaden, gällande begränsning maximerar denna exponering till +/- 20% av fondens NAV.
Förvaltningen analyserar löpande fondens exponeringar till olika externa faktorer (oljepris, USD, stigande räntor etc) och reducerar dessa vid behov. Kontinuerligt gör vi simuleringar för att bedöma fondens känslighet i olika typer av stress-scenarier.
Enheten för riskkontroll kontrollerar dagligen att risklimiterna följs.

Hedgefonder.nu: Vad har ni för “edge” inom risk management?

Svar: Det är en kombinationen av erfarenhet och resurser som ger oss en “edge”. Vi har tillgång till de mest sofistikerade systemen för att mäta, analysera och kontrollera risk. I tillägg har vi människor med stor erfarenhet och stort sunt förnuft vilket är en förutsättning för att kunna tolka olika riskparametrar. Som alla vet bygger ofta riskanalys på historiska samband och händelser vilka nödvändigtvis inte alltid beskriver framtiden.

Hedgefonder.nu: I vilken typ av marknad presterar fonden bäst?

Svar: Fonden kan prestera bra i alla typer av marknader. ECOs avkastning är relativt oberoende av hur aktiemarknaden utvecklas eftersom nettoexponeringen till marknaden över tiden är kring noll. Fondens avkastning påverkas framför allt av förvaltarnas förmåga att rätt konstruera en balanserad portfölj av långa och korta aktiepositioner, med andra ord genom aktiv och professionell “stock picking”.

Hedgefonder.nu: Vilka förvaltar fonden?

Svar: Jon Sigurdsen är ansvarig portföljförvaltare för ECO. Han har en lång erfarenhet både som analytiker och förvaltare. Han kom till DnB NOR Asset Management 2005 och har sedan 2007 koncentrerat sig på att förvalta aktier i sektorn förnybar energi. Han har arbetat som aktieanalytiker sedan 1998 hos Nordea och Carnegie.
Christian Rom är den andra förvaltaren av ECO. Christian anslöt sig till fondens förvaltning 2010. Innan dess arbetade han som aktieanalytiker hos Carnegie.

Hedgefonder.nu: Vad fokuserar förvaltningen på just nu?

Svar: Vi investerar i företag som kan dra nytta av utvecklingen av ny teknologi inom sektorn förnybar energi. Portföljen har exempelvis innehav i företag som arbetar med renare energi och för effektivare energianvändning och lagring av energi. Samtidigt söker vi aktivt efter aktier att korta, det kan exempelvis vara en aktie där vi bedömer att företagets teknologi är föråldrad eller en aktie som har fått en oförtjänt hög värdering oavsett vilket område företaget är verksamt i.
Hedgefonder.nu: DnB NOR Asset Management är relativt okänt i Sverige, kan ni beskriva er verksamhet?

Svar: DnB NOR Asset Management är den ledande kapitalförvaltaren i Norge och en av de största kapitalförvaltarna i Norden. I Sverige är organisationen också känd under namnet Carlson och har en särskilt stark ställning i den institutionella marknaden.
DnB NOR Asset Management har 220 anställda varav 90 är portföljförvaltare och förvaltar motsvarande ca 600 mdr SEK. Företaget har en global förankring med kontor i Oslo, Bergen, Stockholm, Luxemburg, Hong Kong och Chennai i Indien.
DnB NOR Asset Management är ett helägt dotterbolag till DnB NOR Holding ASA, Norges ledande finansiella institution som är listat på Oslo börs. DnB NOR står i dag väl rustat inför framtiden, den finansiella styrkan i företaget är relativt andra god och kreditratingen likaså.
Bild: Jon Sigurdsen

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Alex
Alex
Alexis Åkesson / Redaktör på HedgeFonder.nu Alex has been specializing in hedge fund and alternative investment news since April 2006. The Gothenburg based journalist has been editor for HedgeCo Networks since 2006 and writing for for Creative Volatility from 2006 - 2011. She writes and contributes to several hedgefund related blogs and news sites. Since 2011 Alex is editor for HedgeFonder.nu

Latest Articles

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -