DNB Eco Absolute Return fortsätter tappa i maj

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den negativa utvecklingen i fonden DNB Eco Absolute Return fortsatte under maj med en nedgång på -6,0%, vilket följer på det stora tappet i april då fonden förlorade -4,9%. Nedgången i februari 2012 (-7,5%) och de senaste negativa månaderna är de största månatliga förlusterna sedan fonden startades i oktober 2010, vilket också understryker det besvärliga klimat som Eco befinner sig i under detta året. Även om man inkluderar de tidigare resultaten för tradingstrategin, som är en avknoppning från multistrategi-fonden Skandia Global Hedge, som går tillbaka till juli 2008, står de senaste månadernas förluster ut som bland de största.

Förvaltaren säger att ”ofördelaktigt aktieurval inom flera sektorer, så som solenergi (främst på den korta sidan), kraftgenerering (båda sidorna) och biobränsle (främst den långa sidan)”, är anledningen till nedgången på -6% i maj. Fondens ackumulerade nedgång hittills i år summeras till -13,1% (2010: +2,6, 2011: +19%).

Fonden, som förvaltas av ett team lett av Jon Sigurdsen, är en lång/kort aktiefond som är globalt aktiv inom förnyelsebar energi. DNB Eco Absolute Return har ”en balanserad portfölj av långa och korta positioner i aktier”, vilka också kan tas genom att använda OTC-derivat.
Förvaltarna skriver: “Trots att fonden är marknadsneutral, gör det pågående turbulensen inom de finansiella marknaderna att vår fundamentala analys blir mindre användbar som ett kortsiktigt verktyg för aktieurval. Detta förklarar en del av de svaga resultaten då marknaden i princip är helt makrodriven. Bransch- och bolagsspecifika händelser är förnärvarande av mindre betydelse i det korta perspektivet.”

Fonden, som är en UCITS-fond startad i oktober 2010, har för närvarande 464 miljoner SEK under förvaltning. Bruttoexponeringen i portföljen per den sista maj var 366,6%, medan nettoexponeringen uppgick till -11,7%.

Man kan konstatera att fonden inte är något för den som söker stabilitet och låg risk, på grund av den volatilitet som resultaten uppvisar – även under perioden innan den knoppades av som en egen fond.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.