- Advertisement -
- Advertisement -

Brummergänget laddar om med ny hedgefond

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Att en ny hedgefond ser dagens ljus på den svenska marknaden är inte något unikt i sig – det finns många som känner sig manade att pröva lyckan – men när de tidigare Zenitförvaltarna Per Josefsson, Peter Thelin och Bo Börtemark meddelar att de börjar om på nytt så kan man ana att det är något stort i görningen!
När säkert många i marknaden snarare trodde att dessa veteraner på den svenska hedgefond-scenen skulle dra sig tillbaka för att njuta av livet, efter att framgångsrikt ha varit med om att bygga upp Brummer & Partners till en ledande förvaltare i Europa, så kommer alltså beskedet att de i stället startar om på nytt med fonden Carve.
Carve är en global aktie- och kredithedgefond inom Brummer-gruppen, som kombinerar lång/kort-aktiestrategier med kapitalstrukturarbitrage, dvs investeringsmöjligheter som kombinerar aktier, företagsobligationer och statspapper.

Förutom Josefsson, Thelin och Börtemark har även Stefan Engstrand från Zenit och Christian Fredriksson från Goldman Sachs också knutits till Carve. En ytterligare, ännu inte namngiven rekrytering har gjorts av en senior kreditförvaltare.
Förvaltarna skriver i ett uttalande att den nya fonden Carves inriktning är att söka möjligheter till hög riskjusterad avkastning genom att investera i både aktier och krediter i ett företags kapitalstruktur. Strategin kräver ett långsiktigt mandat från fondens investerare.
Bakgrunden till initiativet att starta Carve är att förvaltarna ser ett antal strukturella förändringar i marknaden som sammantaget skapar intressanta investeringsmöjligheter. Det handlar bland annat om de globala finansiella obalanserna som skapar stress och fortsatt volatilitet. Lånemarknaden i Europa förändras där företagen i högre utsträckning kommer att behöva söka finansiering själva genom företagsobligationer när bankernas balansräkningar krymper. Samtidigt blir placeringshorisonten hos investerare allt kortare. Investmentbankerna drar ned på analysresurserna, i synnerhet avseende mindre likvida aktier och obligationer. I denna miljö uppstår intressanta investeringsmöjligheter och tack vare det långa mandat som investerarna ger kan fonden investera i mindre likvida strategier.

”De finansiella marknaderna har de senaste åren blivit alltmer kortsiktiga. Detta skapar möjligheter till hög riskjusterad avkastning om man har ett mandat att agera långsiktigt med ett inlåst kapital från sina andelsägare och om man arbetar med större delen av ett företags kapitalstruktur”, säger Per Josefsson, fondens förvaltningsansvarige.
Förvaltare av hedgefonder brukar av tradition se till att sätta sig i samma båt som sina investerare för att dela både med- och motgångar i fonderna – och grundarna av Carve är inget undantag. De visar med all önskvärd tydlighet att de tror på sitt nya projekt och investerar själva ett avsevärt belopp i mångmiljonklassen i fonden. I en intervju nyligen med Dagens Industri uppger grundartrion att man räknar med att börja med en kapital på flera miljarder redan från start – något som för de allra flesta förvaltare av nystartade fonder är en utopisk dröm.

Fonden kommer ha tre olika andelsklasser med olika likviditet och inlåsning, som mest tre års inlåsning med tre månaders varsel vid inlösen där andelsägarna endast kan ta ut 25 procent av investeringen i taget. Den fasta avgiften är 0,5-1 procent och därutöver prestationsbaserat arvode för avkastning över avkastningströskeln samt sk high watermark. Den nya fonden beräknas starta i oktober 2012 under förutsättning att tillstånd erhålls från Finansinspektionen.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -