Catellas företagsobligationsfond börjar leverera

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter två år med avkastning nära noll för Catellas Nordic Opportunities Fixed Income Fund, har man under 2012 fått en mycket ljusare start. Fonden, som lanserades i december 2010, har stigit med 1,26% i juli (OMRX T Bill 0,09%) vilket gör att den ackumulerade avkastningen för året är 5,83% (0,81% för OMRX T Bill). Den senare delen av sommaren 2011 förstörde vad som fram till dess hade varit ett rent papper med svarta siffror för fonden när man förlorade -2,57% i augusti och -2,23% i september, vilket ledde till att helårsresultatet landade på +0,13% efter 0,07% under 2010. (För 2010 har man endast en månads resultat av förvaltning)

Catella Nordic Fixed Income Opportunity är en företagsobligationsfond med fokus på den nordiska regionen. Fonden allokerar mellan olika instrument inom räntemarknaden och tillämpar en absolutavkastande princip. Derivatinstrument kan också användas både för att säkra det kapital som investerats och för att opportunistiskt skapa hävstång vid felaktiga prissättningar för att kapitalisera på affärsmöjligheter.

Catella Nordic Fixed Income Opportunity förvaltas gemensamt från Stockholm av Fredrik Tauson och Magnus Nilsson och har en årlig genomsnittlig avkastning på 3,77% sedan start med en standardavvikelse för perioden på 2% (OMRX T Bill 0,08%), vilket ger en Sharpe-kvot på strax över 1. Catella rapporterar att det totala kapitalet under förvaltning uppgår till 265 miljoner SEK.

I en kommentar till månadens resultat skriver Catella: ”Marknadsräntor i Sverige och Tyskland sjönk något i takt med att kapital sökte sig in i säker hamn. Företagsobligationer handlade generellt starkt då kapital fortsätter att söka sig bort från lågt avkastande statsobligationer till högre avkastande företagsobligationer. Fondens positiva resultat genererades framförallt genom stigande kurser inom bank och finans. Innehav i RWE, DNB, Aviva, Danske Bank samt Rabobank gav de största positiva resultatbidragen.”

När man blickar framåt på möjliga faktorer som ska driva avkastningen skriver förvaltarna i sitt månadsbrev: “Bolag med BB rating erbjuder, enligt vår mening, den bästa riskjusterade avkastningen i dagsläget.”

Bild: (c) shutterstock—Zlatko Guzmic

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.