Finland betalar 22 miljoner euro för bailout säkerheter

STOCKHOLM (Direkt) Finland får betala cirka 22 miljoner euro för de säkerheter
som landet kräver för att delta i stödprogrammen för Grekland och Spanien.
Ställt i relation till Finlands andel av stödprogrammen, cirka 2 miljarder euro,
motsvarar det ungefär 1 procent av värdet på säkerheterna.

Det rapporterar BBC och hänvisar till uppgifter i Helsingin Sanomat.

Kostnaderna för Finland handlar främst om att landet i utbyte mot säkerheterna
har åtagit sig att betala in sin andel av kapitalet till den europeiska
stabilitetsmekanismen, ESM – 1,44 miljarder euro – vid ett tillfälle, medan de
andra deltagande länderna ska betala in sina andelar i fem steg till och med
2014.

Det innebär att Finland förlorar ränta på det insatta kapitalet från tidpunkten
då ESM startas i oktober. Den finska staten beräknar att den kan låna upp
kapitalet för den tidiga kapitalinsatsen i ESM till en ränta på 2 procent.

Enligt Helsingin Sanomats beräkningar, som bekräftas av det finska
finansdepartementet, innebär det att Finlands räntekostnader för den tidiga
kapitalinsatsen i förhållande till övriga deltagare i stödprogrammet kommer att
uppgå till cirka 22 miljoner euro.

Utöver räntekostnaden kommer Finland också att betala avgifter till bland annat
banker och konsulter för säkerheterna. Finansdepartementet har ännu inte givit
några besked om hur stora dessa kan bli, men i förhandlingarna om Grekland
betalade finansdepartementet totalt 636.000 euro till två juristfirmor för
assistans i förhandlingarna.

Bild: (c) shutterstock—nito

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.