- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med CTA Lundmark Aktiv Trend

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Vid utgången av 2011 beräknar BarclayHedge att det totala värdet för tillgångar under förvaltning globalt inom trendföljande Managed Futures-fonder/CTA motsvarar 315 miljarder USD, varav den största delen, 260 miljarder USD, förvaltas av helt systematiska fondförvaltare.

Med en volym runt två biljoner USD placerat globalt inom hedgefonder (BarclayHedge: Single Managers motsvarar 1640 miljarder USD och Fond-i-fonder 510 miljarder USD) har CTA-fonder redan en väsentlig andel. Men för att sätta det i perspektiv, Norska statens kapitalförvaltning av oljeöverskotten – “Oljefonden” som förvaltas av Norges Bank Investment Management – har ensam uppskattningsvis 570 miljarder USD under förvaltning. Andelen inom mer traditionella investeringar (aktier, räntebärande, fastigheter, valutor…) är så mycket större, men enbart smulorna som blir kvar skulle mer än väl föda tillväxten för alternativa investeringar.

En ny spelare, med god erfarenhet från att handla aktier men en nykomling inom hedgefondvärlden, bestämde sig för att plocka upp några av dessa smulor. Stockholmsbaserad Lundmark & Co Fondförvaltning med “Aktiv Trend” lanserade nyligen en fullt ut systematisk CTA. Vi tog tillfället att tala om fonden med Eric Lundström (fondförvaltare, höger i bild) och Håkan Lundmark (VD, vänster i bild) och här följer vad de hade att berätta

HedgeFonder.nu: En ny fondlansering är alltid en spännande händelse, inte minst för en liten förvaltningsfirma. Så gratulerar till fondstarten. Kan ni berätta mer om beslutsprocessen att lansera en Managed Futures-fond. Hur kom idén upp?

Håkan Lundmark: Med bara en produkt i utbudet har det läge funnits en vision om hur bolaget ska utvecklas.Eftersom produkten dessutom var en long only europeiska aktier har den inte varit speciellt lättsåld de senaste åren. Jag bestämde mig för att leta efter en produkt som kunde öka förmögenheten både i uppgång men framför allt i även i nedgång. Det skulle helst vara något som ingen annan konkurrent hade eller i alla fall väldigt få på den svenska marknaden har. Min gamla arbetskamrat Erics modell verkade passa in bra och vara så intressant i alla dessa hänseenden att vi efter ett antal möten lade upp en marknadsplan och bestämde oss för att nu kör vi.

HedgeFonder.nu: Från en bakgrund inom aktieförvaltning, hur börjar man utveckla en systematisk trendföljande modell. Vilka är de första stegen, hur definierar ni köp- och säljsignaler, positionsstorlek, vilka marknader man ska handla och vilka man inte ska röra och alla andra fundamentalt kritiska frågor som definierar er modell?

Eric Lundström: Ja det är många som ställt den här frågan, hur det kommer sig att jag med över tjugo års karriär som fundamental aktieförvaltare plötsligt byter sida och blir mera teknisk och systematiskt orienterad.

Det hela togs egentligen sin början under våren 2007. Efter att ha jobbat en tid som fondanalytiker där jag haft förmånen att få träffa en rad mycket framgångsrika fondförvaltare världen över, däribland några världsledande hedgefondsförvaltare, bestämde jag mig för att göra en egen studie av de mest framgångsrika hedgefondstragierna. Syftet med arbetet var att ta fram den eller de bästa strategierna efter uppsatta kriterier och därefter replikera den för att slutligen skapa en egen modell. De kriterier som sattes upp för strategin var följande:

1)      Den skulle leverera relativt jämn och samtidigt hög riskjusterad avkastning.

2)      Den skulle ha låg korrelation med traditionella aktie- och obligationsfonder.

3)      Strategin skulle vara konsekvent och kunna upprepas (Sytematiskt) samt vara tämligen enkel att testköras historiskt.

4)      Den skulle kunna återhämta sig relativt snabbt efter period av negativ avkastning (draw-downs)

5)      Det skulle vara enkelt att applicera systemet på terminshandel inom de fyra stora tillgångsslagen aktieindex, valuta, ränteinstrument samt råvaror.

Resultatet blev ett systematiskt trendföljande modellbaserat system.

Nästa steg var att ta fram ett eget optimerat system. Efter ytterligare tre månader och 130 000 matematiska beräkningar, kombinerat med historiska testkörningar samt optimeringar föddes den färdiga modellen som döptes till Paragon Modellen.

Investeringsuniversumet för modellen hade optimerats till totalt 12 instrument inom fyra tillgångsslag (tre instrument inom varje tillgångsslag). Maximal exponering i varje tillgångslag sattes till 200 % eller totalt 800 % för hela portföljen.

Modellen består av tre matematiska modeller sammankopplade i ett algoritmiskt system.

HedgeFonder.nu: Aktiv Trend är en nyligen lanserad Managed Futures-fond, ändå visar ni upp (proforma/backtestade) resultat fem år tillbaka. Kan du berätta mer om hur ni tagit fram dessa siffror och varför ni är så trygga med att använda dem så tydligt i er kommunikation.

Eric: Vi är noggranna att inte använda oss av det historiskt testade resultatet från 2005 utan bara det verkliga resultatet från 2007-2011 då avkastningen skapades i bolagsform. När vi presenterar resultatet i en graf har vi justerat ner de verkliga siffrorna med en tänkt fast och rörlig förvaltningsavgift. Det som gör oss trygga i användningen av de historiska siffrorna är just att det är riktiga siffror, inte bara någon datakörning av historiskt fiktiva affärer.

HedgeFonder.nu: Det har varit mycket diskussioner, berättigade sådana, om värdet av proformasiffror av det slaget. Även om jag kan förstå att det för en systematisk förvaltare eller CTA finns en större relevans än för en traditionell aktieförvaltare, kan ni fortfarande inte visa exakta siffror (drift, missade affärer, etc.). Hur mycket kommer dessa siffror verkligen säga om vad Aktiv Trend kan uppnå i framtiden?

Eric: Man ser inte missade affärer i vanliga ”reviderade” fonders avkastning heller. Om modellen fortsätter att sköta sig som den gjort historiskt kommer fonden att kunna leverera fortsatt mycket god absolut avkastning. De historiska topparna kommer att kapas något p g a den något lägre risken i fonden. Samtidigt kommer transaktionskostnaderna att bli lägre än de varit historiskt. Den fria likviditeten kommer också att kunna avkasta bättre tack vare ett mera effektivt cash management system.

HedgeFonder.nu: Om vi tittar på dessa proformasiffror ser resultaten ut att vara ganska uppmuntrande. Femårsperioden som ni definierat visar en sammanlagd avkastning på 278%. Sharpe-kvoten ser bra ut på 1,07, ändå är standardavvikelsen (27,5%) och största förlust (24%) över genomsnittet för Managed Futures-fonder och index. Är detta något ni förväntar er från modellen även framöver, högre volatilitet men högre riskjusterad avkastning än jämförbara fonder?

Eric: Ja definitivt, vi kommer aldrig gå ut  och marknadsföra Aktiv Trend som en lågriskprodukt. Standardavvikelsen kommer, även om den kommer ner från historisk höga nivåer, fortsättningsvis ligga runt 20 %. Samtidigt skall investerare över tiden kunna förvänta sig en mycket högre avkastning än för gruppen Managed Futures i snitt.

HedgeFonder.nu: En annan sak som jag tycker sticker ut är korrelationer: gentemot CSFB Managed Futures visar Aktiv Trend (förväntade kanske) höga 0,9 och mot Tremont Hedgefund Index 0,44. Förvånande nog en klart negativ korrelation till MSCI World Equities på -0,42. För de flesta CTA skulle man förvänta sig precis runt 0. Är detta en eftersträvad siffra eller något specifikt för perioden i fråga?

Eric: Tittar vi bara på de senaste fyra åren har år med klart negativ korrelation mot MSCI World varit 2008 samt 2011, kanske inte så överraskande med tanke börsutvecklingen dessa två år. 2009 samt 2010 var korrelationen 0,94 resp. 0,47. tar man ett snitt av de senaste fyra åren hamnar korrelationen på ca -0,1. Ett rent resultat av investeringsmodellen och alltså inget specifikt mål för fonden. Dock känner vi oss ganska konfidenta med att det historiska mönstret kommer att upprepas , d v s under turbulenta börsperioder kommer fonden att ha en låg till negativ korrelation till de globala aktiemarknaderna.

HedgeFonder.nu: Kan ni berätta lite mer om det grundläggande i er trendidentifiering och signalgenereringsprocess? Hur ser ni på risk- och positionshantering?

Eric: Köp och säljsignalerna genereras via det algoritmiska system vi tidigare omnämnt. 75-80 % av affärerna genereras via trendföljande systemet medan resten av affärerna antingen genereras från en Anti-Trend faktor eller blir utstoppade via stop-loss order. Alla positioner genererar även stop-loss order som justeras över tiden beroende på prisutveckligen.

HedgeFonder.nu: Vilka områden förväntar ni er kommer göra de största förbättringarna som kommer ha en direkt effekt på Sharpe-kvoten över tid? Bland nya förvaltare är det ofta inom orderhantering, kostnader, kvaliteten på ingående data och sådana saker som inte direkt ligger inom förvaltarens område?

Eric: Det som vi bedömer kommer kunna förbättra Sharpe Ratio över tiden är en minskad standardavikelse i fonden.

HedgeFonder.nu: Hur ser er strategi ut för att ta denna nylansering till en ”billion Dollar fund”?

Håkan: Vi hoppas att tiden och performance får tala för sig själva och att detta hjälper till. Eftersom det är en fantastisk modell för pensionsbolagen och därmed en produkt som kan hjälpa pensionsbolag och stiftelser att säkra framtida utbetalningar finns onekligen en bra grundförutsättning för att kunna få in bra med kapital under förvaltning. Vi blir dock jätteglada om det “bara” skulle bli en miljard kronors fond. Om det sedan blir i bara den här specifika fonden eller sammantaget med subfonder för specifika kunder återstår att se.

HedgeFonder.nu: Har ni några visdomsord från marknaden som ni vill dela med er av?

Eric: ”Låt trenden bli din vän och kämpa inte emot”.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -