CTA

CTA positiva resultat medan nordiska förvaltare förlorade i november

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett tapp på 1,5 % under oktober så hämtade sig förvaltade terminer något och avkastade 0,11 % under november enligt Barclay CTA Index. Till dags dato räknat så är indexet dock på väg mot ett negativt år, för närvarande ner 3,09 %.

Barclays CTA index innehåller i skrivande stund 565 program för år 2011. Det är oviktat och rebalanseras i början av varje år. Sex av Barclays åtta CTA index var positiva i november. Valutahandlarnas index gick upp med 1,09 %, diskretionära handlare steg med 0,28 %, finans- och metallhandlare steg med 0,23 % och systematiska handlare adderade 0,09 %. Bland förlorarna återfanns diversifierade handlare som var ner 0,29 % och jordbrukshandlare tappade 0,07 %.

Diversified Traders Index är ner med 5,36 % på året. 2011 kommer att bli det tredje förluståret för diversifierade handlare att jämföras med totalt 22 vinstår sedan BarclayHedge började följa diversifierade handlares avkastning år 1987, förutsatt att de sista handelssessionerna inte ger en mirakulös vändning.

De största CTAs, mätt som Barclay BTOP50Index, tjänade 0,06 % i november. BTOP50 är nu ner med 4,02 % för året 2011.

För de nordiska CTA-förvaltarna är bilden mycket annorlunda. NHX subindex för CTA består av 18 förvaltade terminsfonder av vilka elva har rapporterat sina NAV för november. NHX CTA Index är hittills ner med 3,22 % i november och ner 10,11 % på året, tre gånger värre än det globala indexet som beräknas av BarclayHedge. NHX CTA är det sämsta segmentet av Nordic Hedge Index där NHX Equities är – 5,97 % och NHX multistrategi är -2,09 %. Det enda segmentet med positiv avkastning är NHX Fixed Income med 7,61 %.

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.