Svenska banker väntas inte strama åt kreditgivning

STOCKHOLM (Direkt) Osäkerheten om utvecklingen i det europeiska banksystemet kvarstår. Vissa banker har redan idag problem med kapitaltäckning och marknadsfinansiering, vilket riskerar leda till stramare kreditgivning. Någon motsvarande utveckling väntas dock inte för svenska banker.

Det skriver Riksbanken i den Penningpolitiska uppföljning som publicerades i samband med räntebeskedet på tisdagen.

Riksbanken konstaterar att det redan nu finns vissa tecken på att europeiska banker stramar åt sin kreditgivning, men ECB:s beslut om obegränsade banklån med tre års löptid kan mildra problemen.

Riksbankens prognos antar att situationen för europeiska banker kommer att vara ansträngd, inte i en sådan utsträckning att förtroendet kollapsar och de finansiella marknaderna upphör att fungera, men marknaderna bedöms fungera sämre än normalt en tid.

Riksbanken påpekar att svenska banker är “välkapitaliserade i ett
internationellt perspektiv” och den direkta exponeringen mot problemländer i Europa är “ytterst begränsad”.

“Riksbanken bedömer därför att det svenska banksystemet är väl rustat att stå emot de finansiella problemen i euroområdet och väntas inte heller strama åt kreditgivningen mer än vad som är normalt i en konjunkturnedgång”, skriver Riksbanken.

Bild: (C) fzd.it—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.