- Advertisement -
- Advertisement -

Orre & Nyberg Capital stänger Radar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter att ha förvaltat hedgefonder under sju år beslutade förvaltaren Orre & Nyberg Capital AB bolaget ska upphöra med fondförvaltning. Beslutet förklaras främst av svårigheten att attrahera investerare, vilket i kombination med ett svagt förvaltningsresultat och ökade administrativa krav kopplad till regelefterlevnad har medfört att de långsiktigt inte är möjligt att fortsätta med en tillräckligt bra lönsamhet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen har godkänt att fondbestämmelserna för Radar ändras, så att inlösen av andelar kan ske månadsvis på samma sätt som för Radar Trading, vilket möjliggör att andelsägarna kan lösa in andelarna tidigare än vad som var möjligt innan ändringen.

Fondbolaget kommer under december 2011 att återkalla sitt tillstånd avseende fondverksamhet med omedelbar verkan. När tillståndet har återkallats kommer ansvaret att förvalta fonderna att övertas av fondernas förvaringsinstitut, vilket i detta fall är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Om samtliga andelsägare i fonden då redan har löst in sina andelar kan den dock avvecklas genom ett förenklat förfarande.

Fondbolaget och förvaltarna kommer att lösa in egna andelar i fonderna vid nästa uttagstillfälle, enligt pressmeddelandet.

Fonden Radar tappade katastrofala -14,6 % under augusti-september och fortsatte backa under oktober med -0,25%, vilket summerade året till -15,47%. Sedan start är resultatet -17,26%.

Radar Trading, som startade så sent som i februari 2010, steg mycket marginellt med 0,03% under oktober, vilket gjorde att fonden i år är ner -3,78% och +0,57% sedan starten.

 

Bild: (C) aboutpixel.de—Peter Smola

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -