Orre & Nyberg Capital stänger Radar

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter att ha förvaltat hedgefonder under sju år beslutade förvaltaren Orre & Nyberg Capital AB bolaget ska upphöra med fondförvaltning. Beslutet förklaras främst av svårigheten att attrahera investerare, vilket i kombination med ett svagt förvaltningsresultat och ökade administrativa krav kopplad till regelefterlevnad har medfört att de långsiktigt inte är möjligt att fortsätta med en tillräckligt bra lönsamhet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen har godkänt att fondbestämmelserna för Radar ändras, så att inlösen av andelar kan ske månadsvis på samma sätt som för Radar Trading, vilket möjliggör att andelsägarna kan lösa in andelarna tidigare än vad som var möjligt innan ändringen.

Fondbolaget kommer under december 2011 att återkalla sitt tillstånd avseende fondverksamhet med omedelbar verkan. När tillståndet har återkallats kommer ansvaret att förvalta fonderna att övertas av fondernas förvaringsinstitut, vilket i detta fall är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Om samtliga andelsägare i fonden då redan har löst in sina andelar kan den dock avvecklas genom ett förenklat förfarande.

Fondbolaget och förvaltarna kommer att lösa in egna andelar i fonderna vid nästa uttagstillfälle, enligt pressmeddelandet.

Fonden Radar tappade katastrofala -14,6 % under augusti-september och fortsatte backa under oktober med -0,25%, vilket summerade året till -15,47%. Sedan start är resultatet -17,26%.

Radar Trading, som startade så sent som i februari 2010, steg mycket marginellt med 0,03% under oktober, vilket gjorde att fonden i år är ner -3,78% och +0,57% sedan starten.

 

Bild: (C) aboutpixel.de—Peter Smola

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.