- Advertisement -
- Advertisement -

Orre & Nyberg Capital stänger Radar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter att ha förvaltat hedgefonder under sju år beslutade förvaltaren Orre & Nyberg Capital AB bolaget ska upphöra med fondförvaltning. Beslutet förklaras främst av svårigheten att attrahera investerare, vilket i kombination med ett svagt förvaltningsresultat och ökade administrativa krav kopplad till regelefterlevnad har medfört att de långsiktigt inte är möjligt att fortsätta med en tillräckligt bra lönsamhet. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen har godkänt att fondbestämmelserna för Radar ändras, så att inlösen av andelar kan ske månadsvis på samma sätt som för Radar Trading, vilket möjliggör att andelsägarna kan lösa in andelarna tidigare än vad som var möjligt innan ändringen.

Fondbolaget kommer under december 2011 att återkalla sitt tillstånd avseende fondverksamhet med omedelbar verkan. När tillståndet har återkallats kommer ansvaret att förvalta fonderna att övertas av fondernas förvaringsinstitut, vilket i detta fall är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Om samtliga andelsägare i fonden då redan har löst in sina andelar kan den dock avvecklas genom ett förenklat förfarande.

Fondbolaget och förvaltarna kommer att lösa in egna andelar i fonderna vid nästa uttagstillfälle, enligt pressmeddelandet.

Fonden Radar tappade katastrofala -14,6 % under augusti-september och fortsatte backa under oktober med -0,25%, vilket summerade året till -15,47%. Sedan start är resultatet -17,26%.

Radar Trading, som startade så sent som i februari 2010, steg mycket marginellt med 0,03% under oktober, vilket gjorde att fonden i år är ner -3,78% och +0,57% sedan starten.

 

Bild: (C) aboutpixel.de—Peter Smola

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Borea Welcomes New Majority Owner

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has a new majority owner. A consortium of independent banks within Frendegruppen, Norway’s second-largest banking...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -