- Advertisement -
- Advertisement -

Bra oktober för Adrigo Hedge

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett utmanande tredje kvartal så inledde Adrigo Hedge det nya kvartalet med dess bästa avkastning sedan december 2010, fonden ökade med 1,92 % under oktober. De aktieinnehav som bidrog mest positivt till avkastningen var Swedbank (bank), Getinge (medicinteknik) och Securitas (säkerhet). Fondens blankade positioner hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen. Fem av sju hedgefondstrategier visade vinster i oktober, vilket resulterade i ett plus på 1,85% för Dow Jones Credit Suisse Core Hedgefund Index.
„Vi har ökat exponeringen i bolag där tillväxten ej är lika beroende av den makroekonomiska utvecklingen, och där vi ser relativt säkerställda utdelningar, exempelvis SCA, TeliaSonera, Securitas, AAK och Carlsberg. Dock har även de mest cykliska bolagen ett pris och det kommer finnas tillfällen där risk/reward är tillräckligt attraktivt.
Ur ett aktieperspektiv är det positivt att företagens balansräkningar generellt är starka. De har idag större exponering mot tillväxtekonomierna vilket för närvarande är positivt. Med tanke på att de långa statsobligationsräntorna i Sverige, och andra starka stater i västvärlden, avkastar mindre än 2% idag framstår många aktiers direktavkastning som väldigt attraktiv. Frågan man måste ställa sig är hur varaktiga vinsterna och utdelningarna är från bolagen. Med rådande osäkerhet har vi behållit en exponering nära nedre gränsen av vårt exponeringsintervall på 20-50%.“, the hedfund manager says in his October Förvaltarkommentar.

Adrigo Hedge startade i december, 2006 baserat på egna pengar och investeringar från familj, vänner och kontakter.  Adrigo Hedge har haft en avkastning sedan start på 31,8 % justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat 12,3 % och OMXN40 har fallit med 21,6 %.

Tanken var att visa att vår strategi, att investera med låg risk baserat på fundamental analys genom aktieurval, skulle fungera. Efter en framgångsrik start under de första två åren startades fondbolaget Adrigo Asset Management med Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg som huvudägare (51% tillsammans) och investerare i fonden. Investeringsteamet och företagsledningen, Göran Tornée (CIO och förvaltare), Håkan Filipson (VD och analytiker) och Karl-Johan Bonnevier (analytiker), har alla arbetat i nordiska aktiemarknader i mer än 20 år på ledande banker och mäklarfirmor.

 

 

 

 

Bild: (C) fuxart—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CTA Roundtable 2023: A Wish to a Genie in Bottle

Stockholm (HedgeNordic) – Once again, we were humbled and exuberant to attract some of the brightest stars in the CTA space to join us...

Enfusion Platform: An Integrated Front, Middle and Back Office Experience

London (HedgeNordic) – Sweden is the third largest hedge fund hub in Europe, and the overall Nordic region is important for the Enfusion platform,...

Nordic Equity Long-Only Funds Shine in November

Stockholm (HedgeNordic) – In September, HedgeNordic introduced a new sub-strategy category to the Nordic Hedge Index: Equity Long-Only (ELO). This category is home to...

Overcoming 2022’s Challenges, Surging Beyond 20% Returns in 2023

Stockholm (HedgeNordic) – Under the guidance of Michael Petry, Danske Bank Asset Management has developed a solid trio of relative-value fixed-income hedge funds, overseeing...

Pareto Closes the Chapter on Omega

Stockholm (HedgeNordic) – Pareto Asset Management has announced the merger of its modest-sized Nordic-focused long/short equity fund, Pareto Nordic Omega, into the more successful...

Tidan Unveils ‘Barbell’ Strategy in High Yield

Stockholm (HedgeNordic) – Michael Falken and his team at Tidan Capital, which includes ex-Goldman Sachs capital structure veteran William Wilson, are setting their sights...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -