Bra oktober för Adrigo Hedge

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett utmanande tredje kvartal så inledde Adrigo Hedge det nya kvartalet med dess bästa avkastning sedan december 2010, fonden ökade med 1,92 % under oktober. De aktieinnehav som bidrog mest positivt till avkastningen var Swedbank (bank), Getinge (medicinteknik) och Securitas (säkerhet). Fondens blankade positioner hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen. Fem av sju hedgefondstrategier visade vinster i oktober, vilket resulterade i ett plus på 1,85% för Dow Jones Credit Suisse Core Hedgefund Index.
„Vi har ökat exponeringen i bolag där tillväxten ej är lika beroende av den makroekonomiska utvecklingen, och där vi ser relativt säkerställda utdelningar, exempelvis SCA, TeliaSonera, Securitas, AAK och Carlsberg. Dock har även de mest cykliska bolagen ett pris och det kommer finnas tillfällen där risk/reward är tillräckligt attraktivt.
Ur ett aktieperspektiv är det positivt att företagens balansräkningar generellt är starka. De har idag större exponering mot tillväxtekonomierna vilket för närvarande är positivt. Med tanke på att de långa statsobligationsräntorna i Sverige, och andra starka stater i västvärlden, avkastar mindre än 2% idag framstår många aktiers direktavkastning som väldigt attraktiv. Frågan man måste ställa sig är hur varaktiga vinsterna och utdelningarna är från bolagen. Med rådande osäkerhet har vi behållit en exponering nära nedre gränsen av vårt exponeringsintervall på 20-50%.“, the hedfund manager says in his October Förvaltarkommentar.

Adrigo Hedge startade i december, 2006 baserat på egna pengar och investeringar från familj, vänner och kontakter.  Adrigo Hedge har haft en avkastning sedan start på 31,8 % justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat 12,3 % och OMXN40 har fallit med 21,6 %.

Tanken var att visa att vår strategi, att investera med låg risk baserat på fundamental analys genom aktieurval, skulle fungera. Efter en framgångsrik start under de första två åren startades fondbolaget Adrigo Asset Management med Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg som huvudägare (51% tillsammans) och investerare i fonden. Investeringsteamet och företagsledningen, Göran Tornée (CIO och förvaltare), Håkan Filipson (VD och analytiker) och Karl-Johan Bonnevier (analytiker), har alla arbetat i nordiska aktiemarknader i mer än 20 år på ledande banker och mäklarfirmor.

 

 

 

 

Bild: (C) fuxart—Fotolia.com

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.