- Advertisement -
- Advertisement -

Bra oktober för Adrigo Hedge

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter ett utmanande tredje kvartal så inledde Adrigo Hedge det nya kvartalet med dess bästa avkastning sedan december 2010, fonden ökade med 1,92 % under oktober. De aktieinnehav som bidrog mest positivt till avkastningen var Swedbank (bank), Getinge (medicinteknik) och Securitas (säkerhet). Fondens blankade positioner hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen. Fem av sju hedgefondstrategier visade vinster i oktober, vilket resulterade i ett plus på 1,85% för Dow Jones Credit Suisse Core Hedgefund Index.
„Vi har ökat exponeringen i bolag där tillväxten ej är lika beroende av den makroekonomiska utvecklingen, och där vi ser relativt säkerställda utdelningar, exempelvis SCA, TeliaSonera, Securitas, AAK och Carlsberg. Dock har även de mest cykliska bolagen ett pris och det kommer finnas tillfällen där risk/reward är tillräckligt attraktivt.
Ur ett aktieperspektiv är det positivt att företagens balansräkningar generellt är starka. De har idag större exponering mot tillväxtekonomierna vilket för närvarande är positivt. Med tanke på att de långa statsobligationsräntorna i Sverige, och andra starka stater i västvärlden, avkastar mindre än 2% idag framstår många aktiers direktavkastning som väldigt attraktiv. Frågan man måste ställa sig är hur varaktiga vinsterna och utdelningarna är från bolagen. Med rådande osäkerhet har vi behållit en exponering nära nedre gränsen av vårt exponeringsintervall på 20-50%.“, the hedfund manager says in his October Förvaltarkommentar.

Adrigo Hedge startade i december, 2006 baserat på egna pengar och investeringar från familj, vänner och kontakter.  Adrigo Hedge har haft en avkastning sedan start på 31,8 % justerat för utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat 12,3 % och OMXN40 har fallit med 21,6 %.

Tanken var att visa att vår strategi, att investera med låg risk baserat på fundamental analys genom aktieurval, skulle fungera. Efter en framgångsrik start under de första två åren startades fondbolaget Adrigo Asset Management med Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg som huvudägare (51% tillsammans) och investerare i fonden. Investeringsteamet och företagsledningen, Göran Tornée (CIO och förvaltare), Håkan Filipson (VD och analytiker) och Karl-Johan Bonnevier (analytiker), har alla arbetat i nordiska aktiemarknader i mer än 20 år på ledande banker och mäklarfirmor.

 

 

 

 

Bild: (C) fuxart—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -