SPRIDNINGSRISKER FRÅN EUROPA FÖR USA-BANKER

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska banker står inför en “allvarliga risk” att deras kreditvärdighet kommer att försämras om den europiska skuldkrisen förvärras och sprider sig till fler länder.

Det skriver kreditvärderingsinstitutet Fitch i en analys på onsdagen,
rapporterar Bloomberg News.

“Om inte euroområdets skuldkris blir löst snabbt och ordnat kan de breda
kreditutsikterna för den amerikanska banksektorn försämras”, skriver Fitch.

Fitch skriver att även om de amerikanska bankerna har en “hanterbar” exponering mot de stressade europeiska marknaderna utgör ytterligare spridning en “allvarlig risk”.

Kreditvärderingsinstitutet noterar att de amerikanska bankernas exponering mot PIIGS-länderna är mindre än exponeringen mot större länder i Europa.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.