- Advertisement -
- Advertisement -

Varför investera i Norden? Nordiska hedgefondförvaltare gav svaren i London

- Advertisement -

London/Stockholm, (www.HedgeFonder.nu) – Vid ett nordiskt seminarium i London nyligen med ALVINE Capital och Citi som värdar, fick över 100 deltagare lyssna till en panel bestående av fyra nordiska förvaltare som förklarade varför man ska investera i regionen.

Det finns flera skäl till att regionen är en ljuspunkt i en annars ganska dyster europeisk investeringsmiljö:

• Starka offentliga finanser

• Stark, stabil BNP-tillväxt

• Låg arbetslöshet

• Hälsosam export och industriproduktion

• Välkapitaliserad banksektor

• Exponering mot tillväxtmarknader

• Globala företag i världsklass

Några av de viktigaste försäljningsargumenten för regionen är låga offentliga skulder räknat som andel av BNP, som sträcker sig från 45% för Sverige till drygt 63% för Norge. Detta kan jämföras med 220% för Japan, 60% i Spanien och 143% för Grekland. Området har också låg arbetslöshet och stark BNP-tillväxt. I Sverige, till exempel, beräknas BNP växa med 4,4% för 2011.

I termer av konkurrenskraft är tre av de fyra nordiska länderna (Danmark, Finland och Sverige) alla topp 10 i IMF: s Global Competitiveness Report för 2011. En av anledningarna till den höga rankingen var hur lätt det är att bedriva verksamheter i dessa länder. Andra kriterier som öppenhet, hög etik, teknisk anpassning, produktivitet och innovation anges också.

När det gäller tillgångar placerade i hedgefonder står Sverige ensamt för 30 miljarder USD och i form av avkastning har Nordic Hedge Fund Index (NHFI) överträffat sina internationella motsvarigheter. Sedan januari 2001 har NHFI årligen gett en avkastning på 6,10%, mer än dubbelt så mycket som Tremont Hedge Fund Index (THFI), som har årstakt på 2,85%. Den har gjort detta till cirka en tredjedel av volatiliteten: 3,91% för Nordic Hedge Fund Index jämfört med 9,56% för Tremont. Korrelation med S&P 500 är också låg, 0,3 för NHFI jämfört med 0,6 för THFI.

Harlan Zimmerman, London-baserad senior partner på svenska aktivistfonden Cevian Capital, kommenterar: “Öppenheten i de nordiska ekonomierna har tvingat dem att förbli konkurrenskraftiga och deras exponering mot tillväxtmarknader, som är högre än EU-genomsnittet, gynnar också regionen.”

De nordiska länderna har också till stor del undgått den globala bankkrisen. Sverige hade sin bankkris på 1990-talet relaterad till överinvesteringar inom fastighetssektorn och den omstrukturering som följde säkerställde mindre andel ”giftiga tillgångar” i den senaste krisen. Zimmerman berättade vidare att stabiliteten i nordiska banker fortfarande är högre än i resten av världen. “Stresstester visar att de nordiska bankerna är i toppskiktet och i den högsta decilen. Svenska banker har satsat på ett mer rimligt sätt och inte hoppat på alla de förment ’sexiga’ saker”.

På företags-och branschnivå, har de nordiska länderna producerade några av världens ledande och mest innovativa företag.

Ulf Strömsten, fondförvaltare på Catella Capital, framhåller att eftersom Norden till stor del har undgått “Euro-sjukan”, är de nordiska utsikterna är fortsatt positiva. “Förutom goda offentliga finanser är våra företags skulder i förhållande till eget kapital också på mycket låg nivå”, sade han.

Sten Berggren, förvaltare av Event driven-hedgefonden inom Sentat Asset Management, sade att vissa sektorer, t.ex. oljesektorn i Norge, erbjuder intressanta möjligheter. “Norska oljeserviceföretag använder sina erfarenheter för att få tillgång till nya marknader som Brasilien och Afrika, vilket ger dem ytterligare tillväxtpotential. Det finns gott om möjligheter i branschen och många av företagen handlas under nybyggnationsvärdet och har samtidigt mycket goda kassaflöden”.

Catellas Ulf Strömsten säger att nordiska hedgefonders goda avkastning är hänförlig till att likviditeten är bra och möjligheterna att gå kort är också goda.

 Morten E. Astrup, CIO och portföljförvaltare på Storm Capital Management, en London-baserad hedgefond, sade att Norge och MSCI Emerging Market Index har liknande volatilitet och utveckling. Han sade: “Att investera i Norge ger en uppsida jämförbar med att investera i tillväxtmarknader men inom en reglerad miljö”.

Astrup sa att han har väntat 17 år på att aktier inom sjöfartssektorn skulle falla och har stängt sina korta positioner. Berggren berättar att han har köp guld och utvalda guld-gruvbolag som skydd i en miljö där utsikterna är osäkra och en rekyl svår att förutse.

Zimmerman berättade att Cevian bara investerar i ett par företag per år. Han sade: “Jag är entusiastisk över de nya möjligheterna men också om att utveckla våra befintliga innehav.”

Astrup sade att han drar fördel av att ha en längre likviditet (i fonden, red.anm.) och kan dra nytta av påtvingade säljare. “I high yield-marknaden kan detta vara ett fantastiskt läge där vi kan vänta på inlösen, medan killarna med daglig likviditet tvingas att sälja”, förklarade han.

Förvaltarna var också positiva till fastighetssektorn. Enligt statistik från Investment Property Databank (IPD) gav fastighetssektorn i Sverige 9,2% per år från 1997 till 2010. Starka fundamenta stärker ytterligare ökad uthyrningstillväxt och detaljhandel. Detta har ytterligare ökat intresset för landets fastighetsmarknad och många av regionens största institutionella investerare har ökat och fortsätter att öka sin allokering till fastigheter.

Med alla de positiva faktorer i beaktande, ser Norden ut som en relativt säker tillflyktsort jämfört med sina europeiska grannar och andra jämförbara utvecklade marknader och är definitivt värt en närmare titt i dessa turbulenta tider.

ALVINE Capital är ett oberoende Londonbaserat rådgivande företag som grundades 2005 av Thomas Raber. ALVINE fokuserar på kundrådgivning om både hedgefonder och traditionella portföljer mellan olika tillgångsklasser, marknader och investeringsstrategier. Sedan starten har ALVINE rådgivit kunder över hela Europa om investeringar på över 1,6 miljarder USD.

 

Bild: (C) pab map—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -