- Advertisement -
- Advertisement -

Intervju med hedgefond förvaltaren Storm Capital Management

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Storm Capital Management Ltd. grundades av Morten E. Astrup och Erik Mathiesen 2006 och har idag kontor i London och Moskva. Företaget förvaltar idag cirka 150 miljoner EUR bland annat via två hedgefonder, Storm Nordic Fund och Storm Bond Fund. Storm Nordic Fund är en lång/kort aktiefond som placerar inom energi, transport och fastigheter med fokus på de nordiska marknaderna och Ryssland. Portföljen började förvaltas i oktober 2002. I november 2006 startade fonden och bytte namn till sitt nuvarande. Fondens legala hemvist blev Luxemburg, där SEB Fund Services övertog administrationen av fondportöljen.

För de första sju månaderna av förvaltning under 2011 har fonden gett en avkastning på +4,2%. Fondförvaltaren kombinerar riktningsbaserad handel (där det underliggande instrumentet förväntas röra sig i en tydlig riktning, antingen uppåt eller nedåt) och marknadsneutral s.k. pair-trading, där man söker arbitragesituationer. Företagsobligationer kan också utgöra en del av portföljen.

Vi hade möjlighet att ställa några frågor till Erik Mathiesen, Founding Partner och VD för Storm Capital Management Ltd. (bilden) och här är vad han hade att säga:

HedgeFonder.nu: Detta får väl anses vara intressanta dagar för alla investerare, inte minst för en hedgefondförvaltare. Hur har era portföljer klarat sig? Rent generellt: är den senaste tidens volatilitet någonting obehagligt för dig eller ser du tillfällen till fynd och kortsiktig trading som ett möjligt resultat?

Erik Mathiesen: När marknaderna går upp kan investerare köpa traditionella s.k. long only-fonder, men när tiderna är mer osäkra bör man investera i aktivt förvaltade fonder. Hög volatilitet innebär definitivt möjligheter för kortsiktig trading och arbitrage. De branscher som vi fokuserar på, och då i synnerhet energi-och shipping, är mycket volatila till sin natur. Detta innebär möjligheter för oss som aktiva förvaltare.

HedgeFonder.nu: Hur aktiv har din handel jämfört med på längre sikt innebära säga sedan i juli? Kan du släppa in oss lite på mått och steg du har tagit för att skydda portföljer och kanske till och med generera ytterligare meravkastning?

Erik Mathiesen: Storm Nordic Fund har en lång bias och vi har en långsiktigt positiv syn på energi. Men på kort sikt ser vi betydande volatilitet och att säkra oss vi har köpt säljoptioner på oljepriset. Det ger oss skydd på nedsidan.

HedgeFonder.nu: Om vi tittar på din lång/kort-aktiefond, Storm Nordic Fund: hur är din nettoexponeringen, både långa och korta, för närvarande.

Erik Mathiesen: Fondens riktlinjer är 50-100% nettoexponeringen och 100-200% brutto exponering. Vi är för närvarande 75% netto lång.

HedgeFonder.nu: Ditt fokus ligger på energi, transport och fastigheter (aktier), med en geografisk inriktning på Norden och Ryssland. Vilka är de speciella möjligheterna i dessa sektorer och regioner, och vad är fördel?

Erik Mathiesen: Den nordiska marknaden är unik på det sättet att den ger exponering mot tillväxtmarknader genom investeringar i starkt reglerade och transparenta företag.

Råvarupriserna kommer sannolikt att fortsätta att stiga på lång sikt, på grund av ökad efterfrågan från tillväxtmarknaderna. Dessutom befinner sig oljeserviceföretag för närvarande sig i en megatrend. Stora investeringar för oljeborrning till havs, framför allt i Brasilien och Västafrika, skapar betydande efterfrågan på oljeserviceutrustning. Nordiska oljeserviceföretag har mycket att vinna på grund av denna trend, då de är i framkant när det gäller teknik, utvecklad under många år av borrning offshore i Nordsjön.

När det gäller sjöfart är vi idag korta, främst på grund av det nuvarande problemet på utbudssidan. Denna “all-time-low” inom shipping erbjuder betydande potential när marknaden återgår till jämviktsläge.

Vi är positiva till fastigheter i Ryssland, Norge och Sverige, där vi, i motsats till shipping, ser en brist på utbud.

Vår fördel är att vi är fokuserade på våra kärnsektorer, där vi har en lång erfarenhet och känner ledningen i alla företag vi investerar i.

HedgeFonder.nu: Hur noga du följer makro och den geopolitiska utvecklingen, som olje-och gaspriser och de kommande valen i Ryssland?

Erik Mathiesen: Vi följer olje- och gaspriserna samt andra grundläggande faktorer i våra sektorer noga på en daglig basis. De kommande valen i Ryssland gör att många investerare avvaktar i väntan på resultatet. Vi ser det som ett köptillfälle. Den ryska ekonomin går mycket bra med låg skuldsättning på alla nivåer.

HedgeFonder.nu: Det är uppenbart att 2008 var ett mycket utmanande år. I relativa termer lyckades du slå index. Men speciellt Q3 och Q4 efter Lehmans kollaps måste ha varit en hemsk upplevelse, vilket resulterar i en förlust på över 41% i portföljen. Vilka är de viktigaste sakerna du lärt dig under denna period för framtiden? Eller är slutsatsen att ”when the shit really hits the fan”, är det väldigt svårt att fly?

Erik Mathiesen: Storm Nordic Fund är en euro fond. Men under 2008 hade vi inte limiter från vår administratör för att säkra valutan. Som ett resultat kom ungefär hälften av förlusterna under 2008 från att vi inte kunde skydda speciellt NOK-positionerna. Under 2009 hade vi limiterna på plats men beslöt att inte säkra valutan förrän vi hade kommit tillbaka till normaliserade nivåer, och därmed kom en del av avkastningen det året (46,8%) från valutan. Under 2010 säkrade vi portföljen och idag har fonden en ren euroexponering.

Det viktigaste att komma ihåg när det ser det som sämst ut, är att hålla huvudet kallt och inte försöka springa efter marknaden.

HedgeFonder.nu: Ditt presentationsmaterial för fonden visar en målsättning om en årlig avkastning på 15-20%. Ser du det som ett årligt mål över en längre tidsperiod eller är det en årlig absolut avkastning? Är det ens möjligt för en enskild fondförvaltare att hävda absolut avkastning, år efter år?

Erik Mathiesen: Vi tror att 15-20% årlig avkastning är realistiskt. Vår filosofi är att investera i de branscher och marknader där vi har vår styrka, resultat och expertis, och att inte ge sig längre ut än så. När du investerar, fokusera på vad du är bäst på, detta är enligt vår uppfattning det enda sättet att konsekvent slå marknaden.

HedgeFonder.nu: Har du några tips för investerare om hur man tar sig igenom perioder som denna?

Erik Mathiesen: När makrobilden är osäker, investera i aktivt förvaltade fonder med lång/kort-strategi. Om du gör direkta investeringar, investera i företag och branscher där du har kunskap och där du känner ledningen.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

ISEC Can Offer the RAIF

Stockholm (HedgeNordic) – ISEC Services, a Swedish firm offering third-party management company services, can provide the increasingly popular Luxembourg fund structure, the Reserved Alternative...

Nowo and QQM Pave the Way for Real Estate Investing

Stockholm (HedgeNordic) – A Swedish property development company is forging a partnership with fintech firm Nowonomics and its wholly-owned asset management arm, QQM Fund...

Atlant’s Stability “Runs Like a Clock”

Stockholm (HedgeNordic) – In the ever-changing hedge fund landscape with a constant flow of launches and closures, some long-running hedge funds keep getting more...

Visio Siilo to Cease Operations Amid Erratic Dislocations

Stockholm (HedgeNordic) – After an extensive career spanning both allocator and fund manager roles, Mikael Simonsen joined Visio Asset Management in late 2021 to...

The Foundation of the Energy Transition: Industrial Commodities

By Bentley Atteberry, CEO, CIO, Director of Metals – Myst Capital: The world is in the early stages of one of the largest economic...

No Piecemeal Solution for Transition Towards Sustainable Food

Agricultural products have a more profound impact on people’s lives than other commodities, as they form the basis for our food. At the moment,...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -