GODKÄNNER UTBETALNING AV NÖDLÅN TILL GREKLAND

BRYSSEL (Direkt) Euroländernas finansministrar beslöt på fredagskvällen att godkänna den sjätte delutbetalningen av nödlånet till Grekland.

Det tillkännagav eurogruppen i ett pressmeddelande.

 

Delutbetalningen av euroländernas bilaterala lån till Grekland uppgår till 5,8 miljarder euro. Utbetalningen väntas äga rum under första halvan av november väntan på godkännande från IMF:s styrelse för IMF:s del.

 

IMF:s andel på 2,2 miljarder euro följer IMF:s beslutsprocess. “För att säkerställa skuldens uthållighet kommer vi att slutföra ett andra ekonomiska anpassningsprogram för Grekland med en lämplig kombination av ytterliga ny offentlig finansiering och inblandning från den privata sektorn”, löd uttalandet.

Eurogruppen noterade trojkans slutsats att den ekonomiska situationen i Grekland har förvärrats sedan den tidigare kvartalsvisa granskningen. “Vi välkomnar den betydande budgetkonsolideringen som har vidtagits av den grekiska regeringen, som tillåter den att möta målen för 2012”, fortsatte kommunikén.

“Vi uppmanar de grekiska myndigheterna att göra vidare framsteg med implementeringen av strukturreformer och privatiseringsprogrammet”, sade eurogruppen.

Bild: (C) Giordano´Aita—Fotolia.com

 

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.