- Advertisement -
- Advertisement -

GOLV FÖR RISKVIKTER I SVERIGE KAN KOMMA 2012

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) En harmonisering av riskvikterna i bankernas utlåning i Europa kommer att arbetas fram av EU. Utöver det tittar Finansinspektionen på frågan lokalt och väntas presentera något i frågan redan nästa år.

Det säger Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen, till Nyhetsbyrån Direkt i samband med SNS/SIFR:s finanspanel.

“Frågan är om skillnader mellan länder är motiverade. Modeller, bolån och krediter ser olika ut i olika länder. Vi deltar i det arbetet. Det är ett stort arbete som kan ta några år. Vi lägger in en högre växel”, säger Lars Frisell.

Enligt honom finns det flera varianter för Sverige, till exempel att lägga ett golv för bankernas riskvikter. Även tidsaspekten, det vill säga hur snabbt riskvikterna kan sjunka, samt även korrelationsparametrar på bolånemarknaden kan bli aktuellt.

“Det finns en mängd alternativ. Det ska vara tilltalande ur riskstyrningssynpunkt. Vi hoppas att komma ut med något under 2012”, säger Lars Frisell.

Enligt Paulina Dejmek, från kommissionär Michel Barniers kabinett, är frågan om riskviktning viktig ur ett inre-marknadsperspektiv.

“Vi kommer att vara tvungna att titta närmare på det. Det finns nationella strukturella skillnader, men någon sorts högre grad av harmonisering tror jag är viktig”, säger Paulina Dejmek.

Bild: (C) Sergey-Ilin—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Hedgeweek Awards for Svelland and Proxy

Stockholm (HedgeNordic) – Hedgeweek has announced the winners of the Hedgeweek European Awards 2023, with the list of winners including two Nordic hedge funds:...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -