GOLV FÖR RISKVIKTER I SVERIGE KAN KOMMA 2012

STOCKHOLM (Direkt) En harmonisering av riskvikterna i bankernas utlåning i Europa kommer att arbetas fram av EU. Utöver det tittar Finansinspektionen på frågan lokalt och väntas presentera något i frågan redan nästa år.

Det säger Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen, till Nyhetsbyrån Direkt i samband med SNS/SIFR:s finanspanel.

“Frågan är om skillnader mellan länder är motiverade. Modeller, bolån och krediter ser olika ut i olika länder. Vi deltar i det arbetet. Det är ett stort arbete som kan ta några år. Vi lägger in en högre växel”, säger Lars Frisell.

Enligt honom finns det flera varianter för Sverige, till exempel att lägga ett golv för bankernas riskvikter. Även tidsaspekten, det vill säga hur snabbt riskvikterna kan sjunka, samt även korrelationsparametrar på bolånemarknaden kan bli aktuellt.

“Det finns en mängd alternativ. Det ska vara tilltalande ur riskstyrningssynpunkt. Vi hoppas att komma ut med något under 2012”, säger Lars Frisell.

Enligt Paulina Dejmek, från kommissionär Michel Barniers kabinett, är frågan om riskviktning viktig ur ett inre-marknadsperspektiv.

“Vi kommer att vara tvungna att titta närmare på det. Det finns nationella strukturella skillnader, men någon sorts högre grad av harmonisering tror jag är viktig”, säger Paulina Dejmek.

Bild: (C) Sergey-Ilin—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.